‘Duurzame’ politieke partij populair bij veelverdieners

De helft van de Nederlanders zegt woensdag 22 november voor een politieke partij te kiezen die zich inzet voor het vergroenen van Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek dat Multiscope jaarlijks in opdracht van Stichting Steenbreek houdt onder tuin- en balkonbezitters.

In het onderzoek van dit jaar is ook de komende Tweede Kamerverkiezing meegenomen. Personen die twee keer modaal of meer verdienen (58%) kiezen vaker voor ‘duurzame’ partijen dan personen met een minimum tot modaal inkomen (47%). Andere eigenschappen hebben nauwelijks invloed, blijkt uit het onderzoek.

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de mening van 1058 tuin- en balkonbezitters. Het veldwerk is uitgevoerd in oktober en november 2023.

Rijk aan zet
De meerderheid van de Nederlanders is het eens met de stelling dat het Rijk aan zet is voor het vergroenen van dorpen en steden (79%). Nederlanders met een inkomen van minder of gelijk aan het minimum, zijn het daar vaker mee eens (90%) dan personen met een twee keer modaal of hoger inkomen (67%). Ook bewoners van de drie grote gemeenten (84%) en het zuiden (83%) vinden iets vaker dat het de taak van het Rijk is dan mensen uit het oosten van het land (75%).

Dat vergroening van dorpen en steden een taak is van gemeenten en inwoners vindt 66 procent van de ondervraagden. Het Rijk staat hier te ver van af, vinden deze respondenten (opvallend omdat 79 procent van alle ondervraagden vindt dat het Rijk hierbij aan zet is).

Het hebben van een tuin of balkon, de regio waarin mensen wonen, het inkomen en het type woning hebben weinig invloed op hun mening.

Enige oplossing
Van de respondenten vindt 79 procent dat vergroening de enige oplossing is om dorpen en steden leefbaar te houden zodat Nederlanders worden beschermd tegen hitte, droogte en wateroverlast.

Het is opvallend dat Nederlanders die in de drie grote gemeenten wonen het daar vaker mee eens zijn (83%) dan de mensen in Groningen, Friesland of Drenthe (75%). Nederlanders in een nieuwbouwwoning zijn het daar ook vaker mee eens (87%) dan personen die niet in een nieuwbouwwoning wonen (79%).

Vragenlijst
Het Multiscope-onderzoek werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Stichting Steenbreek wil dit jaarlijks doen om meer inzicht te krijgen in de houding en bereidheid van tuin- en balkonbezitters in Nederland voor wat betreft het klimaat, de biodiversiteit en de bijdrage die zij zelf kunnen leveren om klimaatverandering tegen te gaan.

Het gaat om een online kwantitatief onderzoek dat bestaat uit een vragenlijst van 32 vragen. Het Multiscope consumentenpanel bestaat uit meer dan 140.000 panelleden. Uit dit panel is een steekproef getrokken van respondenten voor dit onderzoek.