Enquête VNG water en bodem sturend (bodem en ondergrond)

Water en bodem moeten sturend worden in ruimtelijke plannen. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet, de kaderrichtlijn water, de PFAS-problematiek en andere uitdagingen wordt de noodzaak tot actie op het gebied van water en bodem steeds urgenter.

Om inzicht te krijgen in hoe gemeenten (regio’s) omgaan met datagedreven informatie over water, bodem en ondergrond is deze enquête opgesteld. Het is de bedoeling om breder inzicht te krijgen in deze ontwikkeling en de wijze waarop gemeenten (regio’s) hier in de praktijk mee omgaan, welke knelpunten er zijn en waar men behoefte aan heeft.

De resultaten van de enquête worden tijdens de fysieke bijeenkomst RSP (regionale kennisschakelpunt) bodem en ondergrond op dinsdag 30 mei in Soesterberg gedeeld. Kun je hier niet bij aanwezig zijn, dan worden de resultaten digitaal gedeeld. Het invullen van deze enquête duurt zeven minuten.

De enquête bestaat uit zes categorieën: algemeen, water, bodem, datagedreven werken, praktijk en monitoring. Het is mogelijk om meerdere antwoorden aan te vinken.