De focus ligt op biodiversiteit, klimaatadaptatie en sociale cohesie