Gemeente Gouda BovensteBeste Bermbeheerder 2020

Vrijdag 17 juli heeft gemeente Gouda de prijs ontvangen voor Bovenstebeste bermbeheerder 2020. André Kleinwee is de verpersoonlijking van het goede bermbeheer van de gemeente Gouda: hij zet zich al bijna veertig jaar in voor de natuur, insecten en vlinders. De jury: “Op veengrond, dus extra moeilijk om resultaat te boeken. Maar het lukt wél en de aanhouder wint. Deze gemeente is een voorbeeld voor andere op rijke bodems!”

Maartje van der Veen was een van de personen die de Gemeente Gouda en in het bijzonder Kleinwee genomineerd hebben. Van der Veen: “Kleinwee is in de jaren 80 begonnen met ecologisch bermbeheer. Bijna veertig jaar later bloeien de Goudse bermen voluit en zijn er allerlei orchideeënsoorten. De bermen vormen één grote ecologische hoofdstructuur, die weer verbonden zijn met grote natuurgebieden in en rondom de stad. André werkt nauw samen met productbeheerder Marieke van der Meer, die zorgt voor het reguliere onderhoud. Marieke kijkt altijd praktisch of iets mogelijk is”. Ook de communicatie verzorgen zij samen: Kleinwee communiceert veel via twitter @ecolooggouda, zijn collega Van der Meer is verantwoordelijk voor alle communicatie over groen via de gemeentekanalen. Van der Veen heeft aan het eind van haar nominatie nog een wens: “Het zou geweldig zijn als we het belang van bloemen en planten over kunnen brengen op bewoners met versteende tuinen of alleen maar gras. Met aandacht van De Vlinderstichting krijgen we ongetwijfeld weer meer bereik om Gouwenaren te bereiken”. Met de benoeming is die wens in vervulling gegaan. Daarnaast is Gouda met een enthousiaste groep vrijwilligers sinds 2019 actief met de campagne Operatie Steenbreek om te zorgen voor het vergroenen van de tuinen in de stad.

Boer Dirk Meerkerk uit Polsbroek nipt als tweede uit de bus
Dirk Meerkerk – of Boer Dirk zoals hij vaak wordt genoemd – verzorgt al vele jaren in de gemeente Utrecht het ecologisch maaibeheer in de vorm van hooilandbeheer. De jury: “Door het beleid van de gemeente krijgt Dirk de kans om het op zijn eigen(wijze) manier te doen.” Harmke van Dam is een van de vele mensen die hem genomineerd hebben: ”Hij is een uitstekende intermediair tussen bewoners, gemeente en aannemer. Zo is hij heel enthousiast en stimulerend waardoor een groeiende groep omwonenden en vrijwilligers meehelpt met het hooien. Andersom is hij ook behulpzaam en flexibel en hij denkt goed mee met de wensen en initiatieven van omwonenden”. Ook Hans van Lunteren prijst zijn contacten met de bewoners: “Doordat Dirk Meerkerk met zijn paard en wagen een verschijning is in het Utrechtse groenonderhoud weet hij de aandacht op zijn ecologische maaiwerkzaamheden te vestigen wat al snel tot vragen en een gesprek leidt. Onvermoeibaar staat hij de mensen te woord. Een authentieke ambassadeur van ecologisch, kleinschalig bermbeheer.’

Bermbeheer voor biodiversiteit
De verkiezing BovensteBeste Bermbeheerder 2020 is een initiatief van De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur. Titia Wolterbeek, directeur van de Vlinderstichting: “Er kan helaas maar één winnaar zijn. Want veel gemeenten en andere organisaties, en ook particulieren, zijn heel goed bezig met bermbeheer, gericht op biodiversiteit. Dat blijkt wel uit het grote aantal genomineerden. We hopen dat deze verkiezing een stimulans is voor andere bermbeheerders om zich ook in te zetten voor de biodiversiteit in stad en dorp.” Kleurkeur, het keurmerk om opdrachtgevers (gemeenten, provincies en waterschappen) en opdrachtnemers (aannemers, groenbedrijven) aan te zetten tot insectenvriendelijk beheer, kan daarbij een steun in de rug zijn.

De jury bestond uit Patrick Jansen (Wageningen Universiteit), Lodewijk Hoekstra (tv-tuinman), Dick Oosthoek (Stichting Groenkeur) en Anthonie Stip en Albert Vliegenthart (De Vlinderstichting). Andere genomineerden die hoog zijn geëindigd zijn de gemeenten Noordoostpolder, Maasgouw, Utrecht, Gemert-Bakel, Goes en Stadsdeel Oost Amsterdam.