Gemeente Raalte sluit aan bij Steenbreek

Gemeente Raalte heeft zich aangesloten bij de landelijke Stichting Steenbreek. Samen met Steenbreek en de inwoners gaat de gemeente de strijd aan met verstening in de gemeente. Zo zorgen ze voor minder tegels en vervangen dit door groen. Een groene omgeving betekent een gezonder leven, meer ruimte voor natuur en een betere omgang met de veranderingen in het klimaat.  

Stichting Steenbreek biedt ondersteuning bij het vergroenen van onze gemeente en de acties die hierbij horen. Denk hierbij aan acties zoals de ‘Tegel eruit, plant erin’ in de Wilgensingel, geveltuintjes aanleggen en de tegel-ophaalservice van 2022. Binnen deze samenwerkingen zetten beide partijen zich volop in om de gemeente klimaatadaptief in te richten en te vergroenen.

Wethouder Ben Nijboer: ”De gemeente Raalte is een groene gemeente. Daar zijn we trots op! Om deze prachtige omgeving te versterken, hebben we bij het dagelijkse beheer, onderhoud en inrichting van de openbare ruimte veel aandacht voor groen, water, dieren en het klimaat. Ook werken we graag samen met onze inwoners. En dat is ook absoluut nodig. In onze gemeente is 61% van de grond binnen de bebouwde kom van inwoners of bedrijven. Alleen sámen kunnen we een verschil maken.’’

Ook Raalte verandert
Ook de leefomgeving in gemeente Raalte verandert merkbaar. Steeds vaker hebben ze te maken met hevige hoosbuien of lange periodes van droogte. Daarnaast leidt langdurige hitte bij veel inwoners tot gezondheidsklachten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de verstening slecht is voor de gezondheid van mens, dier en natuur. De gemeente Raalte gaat samen met Stichting Steenbreek op verschillende manieren aandacht besteden aan deze onderwerpen en inwoners en ondernemers oproepen om in actie te komen.

Meer informatie voor inwoners op www.raalte.nl/klimaatsubsidie en Steenbreek.nl