Onderzoek: Gemeenten moeten voortouw nemen bij biodiversiteit

Multiscope houdt in opdracht van Stichting Steenbreek onderzoek onder tuinbezitters

Van de mensen met een tuin of een balkon erkent 83 procent dat er een klimaatprobleem is. Driekwart van de tuin- of balkonbezitters maakt zich zorgen over de afname van de biodiversiteit. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope dat in opdracht van Stichting Steenbreek onderzoek heeft gedaan onder tuinbezitters. Thema’s binnen het onderzoek waren onder meer het klimaat en het vergroenen van de leefomgeving.

Stichting Steenbreek stelt zich ten doel de leefomgeving klimaatadaptief te maken, met aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Dat gebeurt door concrete groene acties in de tuin, op straat, in de wijk en in de buitenruimte. Om meer inzicht te krijgen in de houding en beleving van tuin- en balkonbezitters heeft Multiscope in december 2022 een online kwantitatief onderzoek gehouden onder 1058 personen dat bestond uit een vragenlijst met 37 vragen.

Biodiversiteit
Iets meer dan de helft van de ondervraagde mensen heeft het afgelopen jaar in de tuin of op het balkon last gehad van de toenemende warmte; 24 procent heeft meer last gehad van wateroverlast. In het westen hebben respondenten minder vaak last van droogte en dreigend watertekort (38%), in het oosten en zuiden juist vaker (51%). Negen van de tien respondenten weten dat het vergroenen van de tuin of het balkon kan bijdragen aan een betere biodiversiteit.

Gemeenten
Driekwart van de respondenten is van mening dat de gemeente moet ingrijpen voor het verbeteren van het klimaat. Van de respondenten die in de drie grote gemeenten wonen is 83 procent het met deze stelling eens; van de respondenten die wonen in het oosten is dat 71 procent.

Het grootste deel van de Nederlanders is tegen een groentax die tuinbezitters verplicht hun tuin minder te verstenen (58%). Tuinbezitters zijn vaker tegen een groentax (61%) dan balkonbezitters (48%). Het inkomen van respondenten heeft geen invloed op hun mening.

Overige resultaten

Andere resultaten uit het onderzoek van Multiscope:

  • 69% van de tuinbezitters besteedt minder dan 2 uur per week aan de tuin.
  • 78% van de tuinbezitters is bereid om de tuin minder te besproeien.
  • Tuinbezitters genieten het meest van de rust en van vogels en insecten. Balkonbezitters ervaren het balkon als een plek om tot rust te komen.
  • Het bezit van een koopwoning en de hoogte van het inkomen hebben een positieve invloed op de interesse in het thema klimaatverandering.
  • Respondenten met een hoger inkomen hebben meer kennis over het onderhoud van hun tuin dan respondenten met een lager inkomen.
  • De grootste ergernis van tuinbezitters is ongedierte (42%), voor balkonbezitters is dat onderhoud (32%).