Geslaagd webinar Nationale Tuincheck

Dinsdag 2 juni organiseerden Stichting Steenbreek, NL Greenlabel en Cobra Groeninzicht het webinar: Nationale Tuincheck biedt kansen voor gemeenten. Met dank aan de inspirerende sprekers en de circa 90 deelnemers kijkt de organisatie terug op een geslaagde versie.

Voormalig weervrouw en huidig Steenbreek ambassadeur Margot Ribberink benadrukt de noodzaak van meer groen nu de eerste vier maanden van 2020 wereldwijd al de warmste maanden ooit zijn geweest. Volgens diverse rekenmodellen is de verwachting dat geheel 2020 het warmste jaar gaat worden sinds de tellingen. Het maximale neerslagtekort in Nederland in het voorjaar is de afgelopen vijftig jaar toegenomen, met bijna 50 procent. Dit komt door een toename van de verdamping, de hoeveelheid neerslag is nauwelijks veranderd. De toegenomen verdamping is het gevolg van de toegenomen hoeveelheid zonnestraling en de stijging van de temperatuur. Na twee zeer droge jaren kampen we ook nu weer op veel plaatsen met extreme droogte waarbij de maanden juli en augustus naar verwachting weer hittegolven en extreme hoosbuien gaan brengen. We moeten ons echt allemaal voorbereiden op deze extreme weersoorten. Met meer groen kunnen we de verdamping een beetje tegenhouden, meer groen zorgt voor verkoeling van de stad en met meer groen kan het regenwater beter in de bodem zakken. Daarnaast verbindt groen mensen.

Versteningskaart
Cobra Groeninzicht heeft de verstening en de vergroening van alle tuinen in Nederland in kaart gebracht. Joost Verhagen vertelt dat zij vanaf 2015 de verstening jaarlijks monitoren met satellietbeelden en luchtfoto’s. Van elke pixel, ter grootte van een stoeptegel, berekent Cobra nauwkeurig wat het percentage verstening en vergroening is. Groene daken zijn hierin niet meegenomen aangezien bebouwing uit de versteningskaart wordt gefilterd. Voor het in beeld brengen van daktuinen levert Cobra aparte kaarten.

Je ziet dat veel bomen in de stad en in de natuur het moeilijk hebben, onder andere vanwege de droogte en hoge temperaturen. Met de versteningskaart kun je heel gericht bekijken waar problemen liggen en waar de grootste kansen te vinden zijn voor meer vergroening. De kaarten helpen ook om de bewustwording op gang te brengen nu je de verstening in voor- en achtertuinen kunt laten zien en de impact die dat voor de omgeving heeft.

Toegang tot versteningskaart
Door samen te werken met inwoners kun je zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Aangesloten gemeenten bij Stichting Steenbreek hebben via intranet toegang tot de versteningskaarten tot buurtniveau. Inlog voor intranet kwijt? Neem dan contact op met het secretariaat van Steenbreek via info@steenbreek.nl.

Cadeau 
Cobra Groeninzicht geeft vanwege het 20-jarig bestaan ook een cadeau weg aan de bestaande én nieuwe partners van Steenbreek! Gedurende het jubileumjaar ontvangen deze een infographic over de mate van verstening. Cobra gaf eerder dit jubileumjaar al aan alle gemeenten, onderwijsinstellingen, provincies, waterschappen en non-profitorganisaties honderd miljoen weg. Honderd miljoen boomkronen welteverstaan. En dat cadeau kan nog steeds afgehaald worden! Meer informatie: Joost.Verhagen@Cobra-groeninzicht.nl.

Nationale Tuincheck
Als bekend is waar de buurten liggen met veel steen in de tuinen, kan de app van de Nationale Tuincheck een middel zijn om mensen enthousiast te krijgen om hun tuin duurzamer en groener in te richten. Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel vertelt dat mensen steeds vaker verder van de natuur zijn komen te staan. Aan ons allen om uit te leggen dat duurzame tuinen bijdragen aan een betere wereld. Met het maken van een hittestresskaart, zet je bewoners nog niet aan om te vergroenen. “Vaak helpt het wel om mensen te faciliteren om te vergroenen. Plaats een container in de straat voor het verwijderen van tegels, verstrek wat planten en sluit af met een barbecue. Kortom maak er een feestje van”, aldus Lodewijk.

De Nationale Tuincheck app leidt de tuinbezitter langs een aantal vragen over bijvoorbeeld de versteningsgraad, wateropvang, biodiversiteit en gebruik pesticiden. Mensen worden zo meer bewust wat ze zelf kunnen veranderen in de eigen tuin. Hoe meer gemeenten het gebruik van de Nationale Tuincheck onder bewoners stimuleren, hoe nauwkeuriger het inzicht ontstaat in de mate waarin burgers bezig zijn om hun tuin klimaatadaptief en biodivers te maken. Deze eerste versie van de app kan in een pilot bij een gemeente worden benut voor verdere doorontwikkeling. Interesse om deel te nemen aan de pilot: office@nlgreenlabel.nl.