,

Meer dan de helft van Nederlandse gemeenten vergroent met Steenbreek

Inmiddels zijn 180 van de 342 Nederlandse gemeenten aangesloten bij Stichting Steenbreek. Een mijlpaal, want daarmee zijn we ruim over de helft. Steenbreek zet zich in voor het vergroenen van de openbare ruimte en klimaat en biodiversiteit, onder meer met acties waarmee gemeenten inwoners en bedrijven helpen hun omgeving te vergroenen.

Uit de toename van het aantal gemeenten dat zich aansluit bij Stichting Steenbreek, klinkt het besef dat gemeenten, organisaties en burgers aan de slag moeten. De aansluiting bij Steenbreek sluit aan bij de ambities die veel gemeenten in Nederland hebben op de thema’s klimaat en biodiversiteit. Dat bleek ook al uit de coalitieakkoorden (2022-2026) die gesloten werden na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar.

Met het aansluiten van Schiermonnikoog heeft ook de kleinste gemeente van Nederland (943 inwoners op 31 januari 2022, bron: CBS) laten blijken dat het duurzaam wil vergroenen. “Steenbreek past goed bij het behouden en versterken van het groene karakter van het dorp Schiermonnikoog”, zegt Gerard Buining, beleidsmedewerker openbare ruimte van de gemeente. Voor 2023 staan al diverse acties op de agenda, zegt Buining. “Gemeente Schiermonnikoog brengt dit jaar een nieuw maai- en schouwbestek op de markt voor het ecologisch beheren van bermen, bloemenweiden en sloten. Daarnaast leggen we een bloemenweide aan achter het gemeentehuis.”

Een nieuwe Steenbreekgemeente sinds 2023 is Veenendaal. ‘In 2023 willen we als Steenbreek-gemeente de inwoners van Veenendaal nóg enthousiaster maken om hun leefomgeving te vergroenen’, zei wethouder Dylan Lochtenberg van openbare ruimte en klimaatadaptatie. ‘Groen is niet alleen mooi, maar zorgt ook voor verkoeling in warme tijden en helpt bij wateropslag in natte tijden.’

Lochtenberg heeft voor dit jaar al meerdere acties op stapel gezet. ‘We plaatsen weer tegelcontainers, er worden geveltuinen aangelegd bij reconstructies en we zetten nog meer in op duurzaamheidssubsidies. Kortom, met meer groen houden we het hoofd koel en de voeten droog.’

De vijf nieuwste leden van de Stichting Steenbreek zijn Hoogeveen, Asten, Aalten, Ouder-Amstel en Raalte. Welkom! Gemeenten kunnen zich overigens het gehele jaar door aanmelden als deelnemer.