In een groene omgeving is het fijn wonen

Gemeenten staan voor een grote woningbouwopgave, die grotendeels in en vlak bij de bestaande stedelijke omgeving wordt gerealiseerd. Ondertussen wordt het steeds vaker maatstaf dat klimaat adaptieve maatregelen en natuur inclusief bouwen in het ontwerp- en planningsproces worden meegenomen.

Voor de duurzaamheidsambities wordt vaak in de ontwerpfase al rekening gehouden met groen en water in de nieuwe wijk. Met ruimte voor de ecologie. Maar ook om hittestress in de zomer te voorkomen. Ook bij de inrichting van de wijk wordt steeds beter gekeken naar de juiste bestrating, openbare inrichting en beplanting.

Betrek bewoners in vroeg stadium
De toekomstige bewoners hebben in hun eigen tuin een rol van betekenis om de nieuwe wijk klimaatbestendig te houden. Mensen zijn sociale wezens. Wanneer het eerste huis een ‘versteende’ (voor)tuin krijgt, dan volgen de buren in rap tempo want het wordt door de buurt gezien als een nette tuin. Wanneer de eerste bewoner echter een prachtige, groene tuin aanlegt dan zet deze tuin de trend in de straat.

Folder Gefeliciteerd met jullie nieuwe woning
Een goede samenwerking in een vroeg stadium met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties maar ook hoveniers is essentieel om toekomstige bewoners tijdens de diverse contactmomenten te informeren. Voor de algemene uitleg kunnen Steenbreek deelnemers de publieksfolder Het goede van een groene tuin bestellen. Sinds kort is een nieuwe folder Gefeliciteerd met jullie nieuwe woning aan het assortiment toegevoegd. Bewoners van een nieuwbouwwoning krijgen daarin onder andere handige tips voor de aanleg van hun nieuwe groene tuin. Deze folder kan worden voorzien van een eigen Steenbreeklogo of het logo van de projectontwikkelaar.

Voor meer informatie: neem contact op met het secretariaat.