Inspiratiebijeenkomst van 26 maart in Hoeven gaat niet door!

Beste deelnemers en sprekers,

Het bestuur van Stichting Steenbreek heeft zojuist in samenspraak met de provincie Noord-Brabant en door de kabinetsmaatregelen van hedenmiddag besloten om de inspiratiebijeenkomst van donderdag 26 maart te verschuiven naar een ander moment in dit jaar. We hebben momenteel nog geen alternatieve datum. We wachten de ontwikkelingen rondom het coronavirus af.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en informeren u te zijner tijd over de nieuwe datum.

Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor deze maatregel.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Steenbreek