Kenniscafé de comfortabele tuin, biodiversiteit, circulariteit & waterberging

Op woensdag 26 februari vond het tweede Kenniscafés in Emmeloord plaats, bedoeld voor ondernemers uit de tuinbranche. Dit keer kwamen de ondernemers bij elkaar in het Aeres MBO in Emmeloord. Ze lieten zich inspireren over de “levende tuin”, met meer aandacht voor nuttige insecten, levende bodem, vijver, regenwater en bestrating en natuur.

De deelnemers waren blij verrast met de gedeelde kennis en ervaringen.

Gemist? Tweede kans, met vooraankondiging
Het eerstvolgend Kenniscafé voor ondernemers in de tuinbranche is op maandag 9 maart van 18.30-21.30 uur, bij De Beleving, aan de Winkelweg 61 in Zeewolde. Deze heeft dezelfde inhoud als het Kenniscafe op 26 februari, met het hele verhaal over nuttige insecten, de levende bodem, de duurzame bestrating en de vijver. Deelname is gratis. Ondernemers kunnen zich opgeven via kenniscafeflevoland@gmail.com. Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging en het uitgebreide programma. Bij voldoende deelname gaat het Kenniscafé door.

Een verslag op hoofdlijn leest u hier:

In de gezonde tuin is ruimte voor plaagdieren
Dat zegt Suzan Peters, schrijfster van het boek “plaagdieren”. Ze bedoelt dan plaagdieren, zoals luizen en rupsen, die het hebben gemunt op planten. Zij vertelde over nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes en zweefvliegen, die plaagdieren eten en plagen voorkomen. Ze vertelde “dat nuttige insecten overleven in plantenresten en leven van bloeiende bloemen. Door gif gaan ze dood. En dan krijgen plaagdieren, zoals bijvoorbeeld luizen, ineens de kans om echt lastig te worden voor planten.” Door de sterke afname van insecten in de afgelopen jaren, is het gebruik van gif door de overheid aan banden gelegd. Het bestrijden van plaagdieren moet dus op een andere manier, zoals bijvoorbeeld met nuttige insecten.

Ongeroerde gezonde bodem
Sjaak Willemstein, meervoudig winnaar “duurzaamste hovenier”, vertelde dat de bodem een bedekking nodig heeft van blad en afgestorven groen. Dit is namelijk het voedsel en de leefplek voor bodemleven. En hij vertelde verder, dat de bodem niet verstoord mag worden om het bodemleven, dat leeft in de bovenste 5 cm van de bodem, te behouden. Dit bodemleven krijgt te weinig zuurstof als het dieper wordt weg gespit. Het netwerk van schimmeldraden en de gangetjes van bodemdieren worden vernield door schoffelen. Wat betekent dit in de praktijk? Om het bodemleven niet te verstoren, kan er beter niet gespit of geschoffeld worden. Wieden kan wel. Er ontstaat dan na jaren van deze manier van onderhoud, een levende bodem. Deze bodem neemt sneller het regenwater op en geeft minder onkruid. Bovendien bespaart het werk.

Juiste vijverplant op de juiste plek
Jiry van de Waal, vijvermeester, vertelde met veel sjeu over de heldere en levende vijver in de tuin. Aan de hand van diverse voorbeelden vertelde hij welke inheemse planten je op welke plek in je vijver kunt gebruiken. Ook weerlegde hij een aantal misvattingen zoals over het Glanzend Fonteinkruid (een zeer populaire waterplant). Een helder verhaal dat om een vervolg vraagt.  

Comfortabel verharden
Henriekus Stip bracht het gesprek op gang over het gebruik van verhardingen. Hij stond stil bij het nut en noodzaak van verharding en de vele materialen die beschikbaar zijn. Hij liet zien hoe je op een duurzame wijze verharding kunt toepassen, en daarbij ook rekening kunt houden met regenwater en de temperatuur. Het doordacht toepassen van materialen leidt tot een comfortabel en onderhoudsvriendelijke tuin.

Samenwerking overheden
Stichting Steenbreek en NL Greenlabel organiseren deze bijeenkomsten in opdracht van de samenwerkende gemeenten in Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland. Zij brengen hiermee adviseurs en leveranciers, die werkzaam zijn in het groen, de bestrating en het grondwerk, op de hoogte van de mogelijkheden om een tuin comfortabel en klimaatbestendig in te richten. Hierdoor kunnen deze adviseurs en leveranciers, goed advies uitbrengen over bijvoorbeeld de juiste materialen. Klimaatbestendig is: voldoende (regen)water (niet te weinig en niet teveel), een goede temperatuur en een gezonde kleurrijke tuin met de juiste planten en beesten.  Zowel in de zomer als in de winter.    

Wilt u ook een klimaatbestendige tuin?
Vraag dan uw hovenier of stratenmaker of hij bij de Kenniscafés is geweest of neem een NL Greenlabel gecertificeerde hovenier in de hand.