Steenbreek inspiratie vanuit Ede met klimaatbestendige tuinen

Een enthousiaste groep vrijwilligers en de gemeente Ede werken nauw samen aan meer groen in tuinen en wijken. De zoektocht naar de juiste werkwijze begon binnen de gemeentelijke organisatie, leidde vervolgens naar ‘buiten’ en toen weer naar ‘binnen’. Zo kwam veel energie los voor een klimaatbestendig Ede. Hier lees je het verslag.

Participatief

Van binnen naar buiten
De gemeenteraad Ede nam een motie aan om zich bij Operatie Steenbreek aan te sluiten. Binnen de gemeentelijke organisatie lukte het eerst niet om daarvoor draagvlak te krijgen. Misschien maar goed ook, want het dwong ze om ‘naar buiten’ te gaan. Via EdeStad, Facebook en de website riepen ze inwoners en ondernemers op om met ze mee te denken. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, hoefde men zich voor de brainstorm-avond niet aan te melden. Een aantal ondernemers schreven ze persoonlijk aan. Dit waren ondernemers die in het verleden deelnamen aan de Natuurdag Ede. Ook IVN en Groei en Bloei benaderden ze rechtstreeks.

Kerngroep en trekker
Aan de brainstorm-avond namen 30 mensen deel. Een van de conclusies was dat er een kerngroep moest komen. Dat werd Steenbreek Ede. Deze groep vrijwilligers bestaat uit inwoners en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het waterschap, IVN Ede, De Buurttuin Bennekom, Bloemrijk Bennekom en de Bijenvereniging. Het gesprek met Steenbreekconsulent Eveline Beukema verliep zo prettig dat Ede haar heeft gevraagd als trekker van het project.

Acties voor inwoners
Steenbreek Ede fungeert als denktank en ideeëngenerator. Zij bedenken acties om mensen bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. Vooral  bedenken ze acties die mensen kunnen toepassen in hun eigen tuin of straat. De gemeente helpt waar nodig. Zo organiseerden ze een Tuindag. Daar konden inwoners een tegel inruilen voor een plant, speeddaten met een tuinontwerper en een IVN-workshop volgen. Het mobiele waterhuis (zie foto) laat in een notendop zien hoe je de regenpijp kunt afkoppelen, hoe je kunt vergroenen en zonnepanelen kunt toepassen. Er werden watertonnen met korting aangeboden en bloembollen uitgedeeld om de eikenprocessierups te bestrijden. Zo wordt iets negatiefs omgebogen naar iets positiefs.

Acties voor ondernemers
Voor hoveniers wordt jaarlijks het Hovenierscafé georganiseerd. Hier doen ze inspiratie op om tuinen anders te ontwerpen en in te richten. Het is al heel lang mode om tuinen te verharden. Van verharden naar vergroenen is een kwestie van omdenken. Tijdens het Hovenierscafé organiseren ze workshops over bijvoorbeeld groene daken, bodem en de eikenprocessierups. De voorbeeldtuin toont ondernemers én inwoners hoe het anders kan.

Integraal

Vakdisciplines
Via steenbreek@ede.nl komen allerlei ideeën binnen, zoals voor geveltuintjes, een buurttuin, gezamenlijke binnentuin of groene daken. Die vragen allemaal maatwerk. Met betrokken beleidsterreinen en vakdisciplines bespreken wat en hoe. Denk aan wijk-, landschaps- en groenbeheer en verkeer. Samen maken ze een integrale afweging. Bij een boomspiegel kijken ze of het past bij de boomsoort. Bij een geveltuintje of het past bij de breedte van het trottoir. Steenbreek komt steeds hoger op de agenda. Het Programmaplan Klimaat binnen de opgave Robuuste natuurversterking gaf kaders en is een stimulans om aan te pakken. Dit alles maakte het proces en de samenwerking steeds gemakkelijker.

Ook in jouw project
Tot slot nodigen ze iedereen uit om te kijken hoe groen zijn of haar project is of kan worden. Kan werk met werk gecombineerd worden? Gaat de straat open voor rioolvervanging? Misschien kan de straat dan gelijk groener ingericht worden? Is er een bewonersbijeenkomst? Misschien kun je hen dan gelijk enthousiast maken voor het vergroenen van hun leefomgeving. Zo werken ze samen aan een klimaatbestendige gemeente.

Extra inspiratie
De site www.ede-natuurlijk.nl biedt informatie en tips voor inwoners en bedrijven over duurzame en groene maatregelen. Ook vind je hier inspirerende verhalen.