Leerlingen maken Haarlemmermeer klimaatbestendig

Maandagmiddag 11 april starten 55 leerlingen van het Kaj Munk College in Hoofddorp met een educatieve opdracht over verstening in Haarlemmermeer. NMCX Centrum voor Duurzaamheid vraagt de leerlingen om advies te geven over hoe bewoners van Haarlemmermeer hun omgeving beter bestand kunnen maken tegen hevige regenbuien, en daarmee klimaatbestendig kunnen inrichten.

Aanleiding voor de opdracht is de toenemende verstening in stedelijke gebieden in Haarlemmermeer. Samen met klimaatverandering vormt deze verstening een oorzaak voor problemen. Als het hard regent kan het water niet snel genoeg weg en kan ernstige wateroverlast ontstaan. Om dit soort problemen voor te zijn, is het goed om na te denken over een andere inrichting van de bewoonde omgeving. Door bijvoorbeeld tegels te vervangen door planten wordt water beter opgevangen, en ontstaat er minder overlast.

Aan de slag op drie locaties
NMCX vraagt de leerlingen om de omgeving van drie locaties te bekijken en met adviezen te komen. Ze gaan op zoek naar kansen om wateroverlast tegen te gaan en tegelijkertijd om de omgeving te vergroenen. De locaties zijn: de bebouwde kom van Badhoevedorp, de omgeving van kerkcentrum De Ark in Overbos (Hoofddorp), en het schoolplein van het Kaj Munk College zelf. Ook wil NMCX graag weten hoe bewoners van Haarlemmermeer gemotiveerd kunnen worden om hun eigen huis en tuin klimaatbestendiger te maken.

Gastlessen
Gedurende 8 weken werken de leerlingen aan deze opdracht, en krijgen ze gastlessen en adviezen van verschillende partners van NMCX. ‘Gewildgroei’ komt langs om te bespreken hoe er anders naar onkruid gekeken kan worden. Branchevereniging VHG geeft een gastles over de ‘levende tuin’ principes. En ‘Operatie Steenbreek’ vertelt over de negatieve gevolgen van verstening.

Aftrap maandag 11 april
Maandag 11 april vindt de aftrap plaats van het project, waar bewoners van de buurt en andere geïnteresseerden van harte welkom zijn. Tijdens de aftrap komen verschillende organisaties aan het woord. Zo vertelt Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland over ‘de psychologie van de tuin’. Ook gaan de leerlingen op 11 april de buurt in om een eerste beeld te vormen van de omvang van de verstening en de mogelijkheden om daar iets aan te doen. Aan het eind van de middag wordt dankzij tuincentrum Groenrijk direct een bijdrage geleverd aan een klimaatbestendige wijk. Samen met de leerlingen verspreiden ze zaadbommen in de buurt op kale plekken, en wordt vergroening gestimuleerd.