Maai Mei Niet: van België naar Nederland

België geeft een goed voorbeeld met Maai Mei Niet. Vanaf volgend jaar is Stichting Steenbreek betrokken bij het uitzetten van deze campagne in Nederland, maar we kunnen natuurlijk alvast meedoen. En wat moet je daarvoor doen? Vrijwel niets.

Door niets te doen kun je een grote bijdrage leveren aan onze natuur, het klimaat en de biodiversiteit. Doe mee aan Maai Mei Niet en maai de hele maand mei (een deel van) je tuingazon niet of minder. Hiermee leg je een rijkelijk buffet aan voor belangrijke beestjes zoals bijen, kevers, vlinders en hommels.
Door je gras maar om de vier weken te maaien, kun je tot tien keer meer bijen aantrekken. Volgens Steenbreek valt hier nog meer te halen, namelijk als gemeente of provincie het goede voorbeeld geven en een groter deel van het gras in de openbare ruimte laten staan.

Inspiratie nodig? Hier kan je originele maaipatronen bekijken.

Burgers activeren
Hier blijft het niet bij. Onze Zuiderburen roepen hun inwoners op om tijdens het bloemtelweekend van 29 en 30 mei bloemen te tellen, in één vierkante meter van het ongemaaide lange gras. De initatiefnemers van Maai Mei Niet berekenen dan hun persoonlijke nectarscores. Zo komen ze erachter hoeveel nectar hun gazon heeft geproduceerd voor de bijen, vlinders en andere bestuivers.
Maai Mei Niet wil helpen de klimaat- en milieucrisis aan te pakken, door de burger te sensibiliseren over de impact die ze kunnen hebben met hun eigen tuin, hoe groot of klein die is. En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen zoals minder en creatiever gras maaien. De focus ligt hierbij op de oplossing, zonder het probleem uit de weg te gaan.
Maai Mei Niet is een laagdrempelig citizen science-project. Door de actie elk jaar te herhalen, hopen ze zicht te krijgen op wat er groeit in de tuinen. De herhaling moet zowel de data doen accumuleren als het sensibiliseringseffect vergroten.