Maak je klaar voor de SDG’s

Verplicht zijn ze (nog) niet, maar wie de inrichting en het beheer van de groene ruimte verbindt aan één of meerdere duurzaamheidsdoelen kan alwel het verschil maken. De tweede editie van de kennisdag openbaar groen – op donderdag 27 juni a.s. in het Utrechtse Kamerik – laat zien hoe de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) kunnen helpen een kader te scheppen waarbinnen je als gemeente of groenbedrijf verantwoorder kunt opereren. Deskundigen delen hun visies op groenere kernen met oog voor natuur, milieu en sociaal-maatschappelijke trends. Meld je vandaag nog aan op hetnieuwegroen.nl.

Inspireren, leren en ontdekken, dat is het doel van Het Nieuwe Groen, de landelijke kennisdag die Advanta Seeds, DCM, Jub Holland, Lageschaar Vaste Planten en Van den Berk Boomkwekerijen gezamenlijk organiseren. Vanuit alle disciplines – bodem, gras(kruiden), bollen, vaste planten en bomen – wordt het verduurzamen en toekomstbestendiger maken van ons openbaar groen inzichtelijk gemaakt. Keynote spreker en duurzaamheidscoach Vincent van Rijsewijk leidt de dag in. Praktijkcases zijn er over het verticale bosproject Wonderwoods, het burgerinitiatief eco-wadi in Mariaheide en gemeente Aalten die de SDG’s toepast als uitgangspunt voor het gehele proces van herinrichting.

Het Nieuwe Groen is een must voor iedereen die beroepsmatig actief is in het openbaar groen. Van ontwerper tot inrichter, van beleidsmaker tot beheerder. Voor aanvang, tijdens de lunch en na afloop zijn er volop netwerkmogelijkheden. De dag vindt plaats op donderdag 27 juni 2024 op Buitenplaats Kameryck in het groene hart van Nederland, dichtbij Utrecht, van 09:30 tot 16:00 uur.                                                             Het Nieuwe Groen wordt gefaciliteerd door een samenwerking van DCM, Advanta Seeds, JUB Holland, Lageschaar Vaste Planten en Van den Berk Boomkwekerijen.

Impressie Wonderwoods, de groene verticale oase die in 2024 zal verrijzen in het hart van Utrecht.

bron: VERO DIGITAL