Rioolvervanging: educatie én vergroening Delft

In kwartaal 1 van 2023 startte de gemeente Delft met rioolwerkzaamheden. Naast het vervangen van het riool maakte de gemeente Delft van de gelegenheid gebruik om gelijk ook de openbare ruimte groener in te richten. De Klimaatmaat, een initatief van Duurzaamheidscentrum De Papaver, werd gevraagd en bewoners bewust te maken wat ze zelf kunnen doen om hun eigen plek, nu en in de toekomst, leefbaar te houden.

Dit project is genomineerd voor de Steenbreektrofee 2024categorie professionals.

Vanuit de gemeente en De Klimaatmaat ontvingen bewoners in deze buurt een ‘geveltuin’ cadeau. Dit cadeau is tweeledig. Enerzijds wordt hiermee aandacht gegeven aan het belang van vergroenen. Anderzijds dient het als handreiking: een eerste stap is hiermee snel gezet. Bij die bewoners die aangeven een geveltuin te willen, legt de aannemer de geveltuinen aan. Via De Klimaatmaat ontvangen zij een voucher voor gratis planten.  Een Groencoach benadert vervolgens, namens De Klimaatmaat, bewoners om ook andere klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Via het Hoogheemraadschap kreeg De Klimaatmaat een extra vraag om een kansenkaart te maken voor korte, middellange en lange termijn kansen voor wateropslag/berging in de wijk.

Op vijf scholen waren duurzaamheidlessen ‘klimaatadaptatie’ en een vergroeningsdag
Naast het direct contact met bewoners, zijn ook de scholen betrokken om daarmee ook de kinderen in deze wijk te bereiken. De rioolvervangingswerkzaamheden zijn een mooi moment om kinderen bewust te maken wat een riool is en waarom de rioolvervangingswerkzaamheden nodig zijn. Naast lessen* op de scholen hierover, gingen de scholen op 10 oktober met alle kinderen, ouders en leerkrachten aan de slag om hun schoolpleinen te vergroenen.

 • Vanaf 24 september tot 10 oktober werden Duurzaamheidslessen ‘klimaatadaptatie’ op de scholen gegeven
 • Dinsdag 10 oktober, op de Dag van de Duurzaamheid: werd een grote gezamenlijke vergroeningsactie met de kinderen, ouders en leerkrachten op vijf schoolpleinen georganiseerd.

De scholen geven het voorbeeld en startsein voor de actie voor heel de wijk op de Dag van de Duurzaamheid

 1. Thuisopdracht
  Op de Dag van de Duurzaamheid deelden de leerkrachten aan de kinderen een thuisopdracht uit ‘Hoe duurzaam is jouw huis’. Met een kleurplaat inclusief checklist konden zij – eventueel met hun ouders – onderzoeken wat zij thuis doen om hun huis duurzaam te maken. Daarnaast kregen kinderen zogenaamd ‘Groeipapier’ of zaden/bloembollen mee en worden ze gestimuleerd een of meerdere tegels uit de tuin te halen* en het Groeipapier te planten (een zaadje waar een plantje uitkomt). 
 2. Andere bewoners Vogelbuurt West
  Zowel de ouders van de kinderen als andere bewoners van Vogelbuurt West konden meedoen aan de actie ‘Tegel eruit, plant erin’ en gebruik maken van gratis hulp bij onttegelen, gratis afvoer en ontvingen in ruil voor de tegel een gratis plantje (zaden).
 3. Schoolvoorbeeld, ook voor andere wijken
  De samenwerking tussen de gemeente Delft, Duurzaamheidscentrum De Papaver, het Hoogheemraadschap van Delfland, de vier basisscholen Springwijs, De Regenboog, De Waterhof en De Bonte Pael, woningcorporaties Vidomes en Duwo en bewonersvereniging Heel Tanthof Delft kan als schoolvoorbeeld gelden, ook voor andere wijken waar in de toekomst rioolvervangingswerkzaamheden plaatsvinden.

Video

*Het aanbieden van de lessen was een mooie kruisbestuiving vanuit De Papaver die zowel Natuur Milieu Educatie aanbiedt als het project De Klimaatmaat in huis heeft.