Stichting Groenkeur gaat samenwerken met Steenbreek

Stichting Groenkeur, die een goede bedrijfsvoering binnen de groene sector voorstaat, gaat samenwerken met Stichting Steenbreek. Groenkeur is uitgegroeid tot het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector met een verscheidenheid aan certificaten.

‘Voor ons biedt de samenwerking met Steenbreek een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met bestuurders om duidelijk te maken wat Groenkeur kan betekenen’, zegt directeur Dick Oosthoek van Groenkeur, een onafhankelijke stichting die een goede bedrijfsvoering binnen de groensector faciliteert en daar toezicht op houdt. Stichting Steenbreek maakt zich al jaren hard voor vergroening van de leefomgeving en heeft in die tijd een groot netwerk opgebouwd met onder meer 150 gemeenten, 6 provincies en 4 waterschappen. De kernthema’s voor Stichting Steenbreek zijn biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid.

Kleurkeur
Bij Stichting Groenkeur kunnen groenbedrijven diverse bedrijfscertificaten behalen. Sinds 1 januari 2021 is er een speciaal keurmerk voor ecologisch bermbeheer: Kleurkeur. Ecologisch bermbeheer is onontbeerlijk om te zorgen dat allerlei soorten planten en dieren, in het bijzonder insecten, die in bermen en groenstroken leven, de ruimte krijgen om zo de biodiversiteit die onder druk staat te verhogen. Deze norm voor ecologisch beheer van bermen en groenstroken is ontwikkeld met De Vlinderstichting. Het grote voordeel van Kleurkeur is voor Oosthoek dat er nu een landelijke richtlijn bestaat. ‘Dat maakt het ook voor de aannemer makkelijker; die weet waar die aan toe is en kan de opdrachten ook goed formuleren.’

Overige certificaten
Andere certificaten van Groenkeur voor groenaannemers zijn Boomverzorging, Dak- en Gevelbegroening en/of Groenvoorziening. Kleurkeur is als add-on gekoppeld aan het Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening voor groenvoorzieners die actief zijn op de (aanbestedings)markt voor gemeenten, overheid en het bedrijfsleven. Daarnaast is er een certificaat voor telers van duurzamere boomkwekerijproducten ontwikkeld: Groenkeur Boomkwekerijproducten.

Groenbeleid
Het is volgens Oosthoek belangrijk om, met het ook op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, dit jaar groenbeleid onder de aandacht van de gemeenten en lokale bestuurders te brengen. ‘Hiervoor kunnen we dankbaar gebruikmaken van het netwerk dat Steenbreek in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Samen staan we voor het verbeteren van de biodiversiteit.’

Circa 80 procent van de Nederlandse gemeenten verwacht dit jaar een tekort in de begroting, blijkt uit een benchmark van BDO Accountants & Adviseurs. Het oplopende tekort dwingt gemeenten keuzes te maken in een tijd waar diverse uitdagingen voor de deur staan zoals de energietransitie, de druk op de woningmarkt en klimaatadaptieve maatregelen.

Kwaliteit
‘Wij willen met Groenkeur bevorderen dat het werken in de groene sector op een kwalitatief goede manier gebeurt en duurzaam werken nadrukkelijk wordt meegenomen. Er staat een enorme druk op de gemeentelijke budgetten en we moeten proberen te voorkomen dat dat ten koste gaat van het groenbeleid. Wij kunnen duidelijk maken dat voor vergroening verschillende budgetten zijn te gebruiken, bijvoorbeeld het Klimaatfonds of het Participatiefonds.