Inschrijving voor de studiereis naar Gent is geopend

Stichting Steenbreek, Stedelijk Interieur en Vakblad Groen organiseren in oktober een tweedaagse studiereis naar de 19 eeuwse stad Gent. Voor Vlaanderen heeft de stad Gent één van de meest uitgebreide, allesomvattend en innovatief groenbeleid van Vlaanderen. Voorbeeld stellend en toonaangevend.

 

Meer groen
Gent werkt aan de actuele thema’s als klimaatadaptatie. Om goed bestand te zijn tegen de klimaatverandering zet Gent in op meer groen in de stad. Zo wordt er veel onthard om de stad meer groen te geven en worden nieuwe parken aangelegd. Sinds enkele jaren flink in op de aanleg van nieuwe parken, die de recreatiebehoeften dicht bij huis opvangen. Die parken worden niet langer gezien als losliggende eilanden in het stadsweefsel, ze worden met elkaar verbonden in groenassen.

Ontharden
Om de schade van wateroverlast en droogte nu en in de toekomst te voorkomen, heeft het stadsbestuur besloten om Gent te gaan ontharden waar dat mogelijk is. Enerzijds door verharding in de voortuinen en op andere plaatsen tegen te gaan en anderzijds door de vele versteende oppervlakten die in de openbare ruimte noodzakelijk zijn te vervangen door groen. Daarnaast nemen bouwopgaven door de woningnood de komende jaren alleen maar toe. Dit gaat vaak ten koste van het openbaar groen. Dat is ook een belangrijke reden om actief in te zetten op minder steen en meer groen. Lees ook het bericht Gent stelt onthardingsaannemer aan in strijd tegen verstening.

Biodiversiteit
Ook biodiversiteit is een belangrijk aandachtspunt. De speerpunten tijdens deze excursie zijn de manier waarop groen de leef- en werkomgeving versterkt én wat de effecten daarvan zijn op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Maar we kijken ook naar de conflicten die ontstaan in de historische binnenstad.

Wat kunt u verwachten?
Bij de projecten worden we ontvangen door de schepenen (wethouder) van de stad Gent Filip Watteeuw en mogelijk ook Astrid De Bruycker. Filip Watteeuw is schepen voor mobiliteit, publieke ruimte, stedenbouw en groen. Astrid de Bruycker heeft onder andere buurtwerk en openbaar groen in haar portefeuille. Onze gidsen zijn de landschapsarchitecten van de stad die de projecten uitvoerig toelichten. Daarbij focussen we sterk op de  vraag: hoe doe je dat in de praktijk? Met andere woorden: wat kunnen we er in Nederland mee?

Studiereis = inhoud + netwerk
Tijdens de studiereis is er uiteraard ook tijd om elkaar en de stad Gent beter te leren kennen. Juist in de vakgebieden stedenbouw, groen, klimaatadaptatie biodiversiteit en ecologie is het belangrijk om nieuwe allianties te smeden. Deze studiereis geeft daar volop gelegenheid toe.

Praktische informatie:

  • Datum: 19 en 20 oktober
  • Dag 1: aankomst 13.00 uur. Ontvangst om 14.00 uur door stad Gent. Programma duurt tot 18.15 en vervolgens diner.
  • Dag 2: start programma 9.00 uur. 13.30 uur vertrek Nederland.

Aanmelden
Voor 595,- ex btw bieden wij u het programma, sprekers, verblijfsruimten, 2 x lunch, 1 x diner, fietsverhuur ter plaatse, overnachting inclusief ontbijt en busvervoer vanaf Utrecht en Breda naar Gent.  Lezers van Vakblad Groen, Stedelijk Interieur, en leden en partners van Stichting  Steenbreek krijgen 50 euro korting. Indien u graag op eigen gelegenheid gaat en/of uw verblijf wilt verlengen, dat is bespreekbaar. Neem dan contact op met: Wendy Louwen