Unieke aanpak wijkpark, Cromvliet Den Haag

In de categorie Professionals werd Wijkpark Cromvliet Den Haag tot winnaar verkozen vanwege hun unieke aanpak. Het Cromvlietplein en omgeving vroeg om nodige verbetering vanwege de verslechterde leefbaarheid, kwaliteit van de buitenruimte en problematiek vanwege hittestress en wateroverlast. Het nieuwe Wijkpark is een droom, wens en verbeelding die voor bewoners is uitgekomen. Wijkpark Cromvlietpark verdient daarom een landelijk podium.

Het doel van het nieuwe wijkpark was om het gebied groener, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Het moest daarom een plek worden waar bewoners kunnen wandelen, zitten en elkaar ontmoeten. Ook moesten scholen en vereni-gingen de ruimte krijgen om activiteiten te organiseren. Daarnaast was het de bedoeling om het gebied klimaatbestendig in te richten, met groen om bezoekers in de zomer beter te beschermen tegen hittestress. Bovendien moest het nieuwe wijkpark regenwater kunnen opvangen en afvoeren.

Het winnende project onder de professionals, Wijkpark Cromvliet Den Haag, krijgt complimenten van de jury van de Steenbreektrofee: ‘Zo moet het’.

Totstandkoming Wijkpark Cromvliet
In 2017 en 2018 hebben de gemeente, Coalitie Laak en Buro Sant en Co samen met bewoners een eerste ontwerp gemaakt voor het Wijkpark Cromvliet en de straten eromheen. Dat gebeurde tijdens bewonersavonden en persoonlijke gesprekken. Onderdelen uit het ontwerp zijn in 2018 en 2019 verder uitgewerkt door meer dan dertig, deels lokale bedrijven die samen in een ‘bedrijvenpoule’ zaten. Begin 2019 sloot ook de Haagse projectgroep van het project Nature Smart Cities zich aan, dat een Europese subsidie heeft gekregen van het Interreg 2 Seas Programme van de EU. Deze Haagse projectgroep bracht de Urban Waterbuffer in het ontwerp. In september 2021 werd het park geopend.

Werking Urban Waterbuffer
De Urban Waterbuffer (UWB) vangt regenwater op, zuivert het en slaat het water diep onder de grond op. Hiermee wordt de sponswerking van de omgeving vergroot en wordt het risico op wateroverlast door hevige buien kleiner. Het water kun je in periodes van droogte weer gebruiken, bijvoorbeeld voor de planten van de kinder-boerderij en de moestuin. Deze planten kunnen dan meer water verdampen, waarmee ze voor extra koelte zorgen. De UWB vangt niet alleen het regenwater op dat direct in de omgeving valt. Ook regenwater van de daken van omringende gebouwen wordt naar de Urban Waterbuffer geleid. Samen met woningcorporatie Staedion heeft de gemeente 1.000 m2 aan dakoppervlak van het riool afgekoppeld en aangesloten op de UWB.

Kennis ontwikkelen met de Urban Waterbuffer
Bij de aanleg waren naast de adviesbureaus KWR, Field Factors en Wareco ook het Hoogheemraadschap van Delfland en drinkwaterbedrijf Dunea betrokken. De UWB bevindt zich op dit moment in een testfase. Tijdens de testfase maar ook erna zullen de hoeveelheid water en de waterkwaliteit van de UWB worden gemonitord. Op deze manier ontwikkelt de gemeente samen met haar partners kennis over hoe je de stad klimaatbestendig maakt en hoe je ervoor zorgt dat je als stad op de lange termijn over genoeg zoetwater beschikt.

Vergroenen
Op en rond het Cromvlietplein zijn er zeventig nieuwe bomen bij geplant, waaronder beuken, meidoorns, eiken, maar ook appel-, peren- en pruimenbomen. Er is in totaal ongeveer 2.000 m2 extra groen toegevoegd. Wegen zijn versmald en een deel van de stoepen is vervangen door vakken met planten, bloemen en hagen.

Activiteiten
Voor kinderen, jongeren en volwassenen is er op het plein van alles te doen. Je vindt er een podium, een voetbalkooi, een grote speeltuin met een waterdrinkpunt, moestuinen en de verduurzaamde kinderboerderij. Deze kinderboerderij biedt ook ruimte aan een theeschenkerij en vormt een nieuwe ontmoetingsplek. Op verschil-lende plekken in de wijk zijn picknickplekken en groene speeltuinen aangelegd. Ook kun je er sporten dankzij de Krajicek Playground en een Cruyff-court met een hardlooproute.

Foto’s: Valerie Kuypers