Update Steenbreektrofee 2020

De keuze voor de winnaar en de uitreiking van de Steenbreektrofee 2020 laat nog even op zich wachten. Vanwege alle maatregelen rondom de coronapandemie is het nog niet mogelijk om bij elkaar te komen om een selectie te maken uit de vele inzendingen voor deze trofee.

Zodra het enigszins mogelijk is, komt de jury onder voorzitterschap van Margot Ribberink dit jaar bij elkaar om een voorselectie te maken uit de 28 inzendingen. Daarna volgt de beoordeling op locatie bij drie genomineerden en uiteindelijk ook de prijsuitreiking voor de Steenbreektrofee 2020. Wanneer dit gaat plaatsvinden, is nu nog onbekend. De deelnemers uit 2020 zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Mede vanwege dit uitstel is besloten om in 2021 geen nieuwe prijsvraag uit te schrijven. In 2022 wordt weer een reguliere verkiezing georganiseerd waarbij hopelijk weer veel inzendingen uit heel het land worden ingediend.

Over de Steenbreektrofee
Deze trofee wordt elk jaar uitgereikt aan initiatieven die betrekking hebben op onder meer de bevordering van de biodiversiteit en gezondheid en die een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. In 2020 stond het sociale domein – met als thema ‘Samen voor meer groen in de buurt’ – centraal. Aangesloten gemeenten, waterschappen, provincies en partners van Steenbreek kunnen meedingen naar de Steenbreektrofee. Dit kan van een gemeente of provincie zijn, maar ook van een buurtvereniging, wijkorganisatie of corporatie. Voorwaarde is dat de projecten zijn uitgevoerd en een bijdrage leveren aan de vergroening.