Webinar Groene schoolpleinen

Maandag 1 februari jl. organiseerden Natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE) en Groningen Klimaatbestendig een goed bezocht webinar over het vergroenen van schoolpleinen. Daarin kwamen vragen aan de orde als wat een groen en klimaatbestendig schoolplein is, hoe de gemeente kan helpen en hoe de Brederoschool in Groningen het heeft aangepakt.

De negatieve gevolgen van de klimaatverandering zijn bekend: extreme weerssituaties met hittegolven, hoosbuien, droogte, hitte-eilanden en hittestress. Dat kan niet alleen tot gevaarlijke situaties leiden (denk daarbij bijvoorbeeld ook aan het uitvallen van nutsvoorzieningen) maar ook tot gezondheidsschade voor vooral kwetsbare groepen als ouderen en kinderen. Martijn Schuit (gemeente Groningen) vertelde dat uit een modelmatige studie blijkt dat in de gemeente Groningen een 40-tal basisscholen en kinderopvanglocaties te maken gaan krijgen met een directe gevoelstemperatuur van boven de 35 graden.

Voordelen groen schoolplein
Gelukkig is daar wat aan te doen, zoals Adisa Haurdic in het algemeen en Marike Venema voor de Brederoschool lieten zien. Gemeente Groningen vindt gezondheid en veiligheid uiteraard heel belangrijk en heeft van het vergroenen van schoolpleinen een project gemaakt. Een groen schoolplein is niet alleen een koeler en biodiverser schoolplein, maar stimuleert ook nog eens de creativiteit van de kinderen (en vast ook van de leraren) en vermindert pestgedrag doordat er veel meer afleiding is. De Brederoschool is al langer een duurzame school en is doorgegroeid naar een klimaatadaptief schoolplein. Daarbij is bij het ontwerp dankbaar gebruikgemaakt van de inbreng van de kinderen. Die wilden nog altijd kunnen sporten, maar ook veel groen langs de randen, bomen, een moestuin, een regenton en zelfs een egelsnelweg via de composthoop. Informatiebordjes zorgen op een heel natuurlijke manier voor het educatieve aspect. Duur hoeft het niet te zijn, zo bewijst de zithoek met boomstammen (‘de plantsoenendienst regelt het!’). En zoals Marike Venema zei: wethouder Chakor komt graag langs om de opening een officieel en feestelijk tintje te geven.

Martijn Schuit maakte ten slotte duidelijk dat er in het kader van Steenbreek al een paar subsidiemogelijkheden zijn voor het aanschaffen van regentonnen en het aanleggen van groene daken maar dat er momenteel ook gewerkt wordt om het geld dat voor de uitvoering van de klimaatagenda beschikbaar is, ook voor het vergroenen van schoolpleinen in te zetten.