Van den Berk komt met de eerste biologische bomen

In 2016 is Van den Berk Boomkwekerijen begonnen met de teelt van biologische bomen. Na een omschakelperiode van in totaal drie jaar is het bedrijf gestart met een proefperceel. Ieder opeenvolgend jaar is daar een nieuw perceel bij gekomen. De komende jaren zal de productie van biologische bomen verder worden uitgebreid.

De resultaten zijn goed; het zijn gezonde en kwalitatief uitstekende bomen die niet onder doen voor vergelijkbare bomen die elders op de kwekerij worden gekweekt. Dat komt onder andere doordat in de afgelopen vijftien jaar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de reguliere teelt al zeer sterk terug was gebracht. Daardoor is veel kennis opgebouwd over alternatieve  kweekmethodes en  middelen. Het biologisch kweken wordt door de medewerkers ook als positief ervaren. Het proces is wel wat arbeidsintensiever, waardoor het prijsniveau van de bomen hoger ligt.

SKAL bio-controle
De aanduiding ´biologisch´ is wettelijk beschermd. Een product mag biologisch worden genoemd, als het is gecertificeerd volgens de geldende Nederlandse en Europese regelgeving. Het traject naar biologische teelt begint met een omschakelperiode voor de grond. De grond moet eerst vrij zijn van residuen. Als het perceel in orde is bevonden, kan de biologische teelt beginnen. Normaal gesproken met biologisch uitgangsmateriaal, maar dat was in de markt nauwelijks verkrijgbaar. Van den Berk moest de eerste teelt daardoor met alternatief materiaal starten, maar de wetgeving voorziet daarin omdat de cyclus ergens moet aanvangen. Tijdens de biologische teelt mag vervolgens uitsluitend op natuurlijke en mechanische wijze aan gewasbescherming worden gedaan en het gebruik van kunstmest  is verboden. Ook met betrekking tot hulpmiddelen en het reinigen daarvan is er regelgeving. In Nederland is Skal Biocontrole de organisatie die toezicht houdt op de biologische keten. Ze controleert de percelen en producten en is verantwoordelijk voor uitgifte van de certificaten.

Leverbaar in 2020
In najaar 2020 zijn de eerste biologische, Skal gecertificeerde, bomen leverbaar.  Het betreft  voornamelijk hoogstambomen in de maten 18-20 en 20-25 cm. stamomtrek. Het assortiment  bestaat uit o.a. Betula pendula ´Zwitsers Glorie´, Amelanchier ´Ballerina´, Liquidambar stryraciflua, Acer freemanii ´Celzam´, Gleditsia triacanthos ´Shademaster´ en Acer campestre ´Elsrijk´

TREEVOLUTION
Deze week introduceert Van den Berk ook TREEVOLUTION, het virtuele kennislab van Van den Berk. Het gaat hier om een bedrijfsoverkoepelend gedachtegoed waarbinnen ideeën worden ontwikkeld en getest om tot concrete producten en toepassingen te komen. Het doel is om bomen in stedelijke omgeving meer kansen te geven, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring die binnen alle afdelingen van het bedrijf aanwezig is. Van den Berk wil samen met haar afnemers en partners werken aan vraagstukken als: Hoe kunnen we met elkaar meer profijt hebben van groen in een snel veranderende wereld? Welke boomsoorten lijken klimaatbestendig? Kunnen we betere cultivars selecteren? Hoe kweken we deze duurzaam en efficiënt? Op welke manier kunnen er meer bomen worden geplant in stedelijk gebied? Hoe geven we die bomen ook een toekomst?
Het werken hieraan is een continue proces. De bevindingen en resultaten worden voortaan gedeeld  onder de naam TREEVOLUTION. De introductie van de biologische bomen is een van de eerste items die onder deze paraplu worden gepresenteerd.