Waarom tuinen grijs blijven

Voor haar afstuderen (master Industrial Ecology) heeft Sara Reijnders onderzoek gedaan naar de redenen die mensen hebben voor het niet vergroenen van de tuin. Zij heeft hierbij specifiek gekeken naar de groep tuineigenaren die een grijze tuin heeft, maar eigenlijk een groenere tuin wil.

Uit haar onderzoek blijkt dat er veel verschillende en ook vaak meerdere redenen zijn voor het niet vergroenen van de tuin. Opvallend is dat veel mensen de perceptie hebben dat verharding nodig is voor de manier waarop zij de tuin willen gebruiken.

Voor meer resultaten en de aanbevelingen kunt u de gehele scriptie of de Nederlandse samenvatting lezen. Vragen n.a.v. de scriptie beantwoort Reijnders graag  Sara.reijnders@gmail.com