Werken aan Drentse biodiversiteit

Werken aan biodiversiteit past ons allemaal. Gelukkig nemen steeds meer mensen initiatief om hun steentje bij te dragen, ook in de eigen omgeving. Provincie Drenthe heeft daarom een beknopt draaiboek voor initiatiefnemers ontwikkeld om iedereen een stukje op weg te helpen tot een meer ecologisch beheer van openbaar groen, zoals bermen en slootkanten.

Download hier de PDF van het draaiboek.