Workshop Nationale Groendag: Operatie Steenbreek zoekt verbinding met bedrijfsleven

Ongeveer vier jaar geleden werd voorzitter Wout Veldstra van Operatie Steenbreek bij Alterra / Wageningen UR betrokken bij een discussie over de gevolgen van verstening in de stad. Toen ontstond het idee dat er echt wat moest gebeuren in de bewustwording van de problematiek en stichting Operatie Steenbreek werd een feit. Met een landelijke aftrap op 28 januari 2015 is Steenbreek met 5 gemeenten gestart met als belangrijkste doel burgers te enthousiasmeren om hun tuin en/of daken te vergroenen. Zo dragen burgers zelf bij aan de leefbaarheid van hun buurt. Bovendien zorgt groen in de buurt voor verkoeling, waterberging en biedt het een leefgebied voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten.

Om gemeenten te faciliteren heeft de stichting materiaal beschikbaar en zorgen zij voor het delen van kennis tijdens diverse bijeenkomsten. “Ik ben echt blij dat we nu met bijna 60 deelnemende gemeenten samenwerken”, aldus Veldstra. Deze gemeenten organiseren lokale activiteiten om inwoners te wijzen op de voordelen van groen. En gelijktijdig wordt vanuit een voorbeeldfunctie van de gemeente de openbare ruimte ook waar mogelijk aangepast. Meer en meer wordt lokaal maar ook door Operatie Steenbreek zelf een verbinding gelegd met het bedrijfsleven. Want samen kom je gewoon verder.

Groen bedrijfsleven versus Operatie Steenbreek Krimpen aan de IJssel
Het initiatief voor deelname aan Operatie Steenbreek in Krimpen aan den IJssel werd in 2016 gelegd door Jacqueline Veltman, eigenaar van tuinontwerp- en adviesbureau Projecten in het groen. In eerste instantie kwam het plan bij de gemeente in de kast te liggen, maar in april dit jaar werd toch gestart. Heel enthousiast werd een werkgroep opgericht. Dit was nog best een zoektocht om de juiste mensen bij elkaar te krijgen, maar het is gelukt. Met als gezamenlijk doel: alle voortuinen blijvend groen en bewustwording van regenwaterproblematiek. Om bedrijven te enthousiasmeren wordt wel vaak gekeken naar een verdienmodel. Wanneer je de visie vertaalt naar de lange termijn en bedenkt dat met maatschappelijk verantwoord ondernemen imagoverbetering is te realiseren, dan komt het met het verdienmodel wel goed is de ervaring. Samen met de gemeente is bedacht om vooralsnog te kiezen voor actiegebieden bij herbestratingsprojecten. Op 11 oktober wordt de eerste informatieavond voor omwonenden georganiseerd en op 28 oktober staat de eerste actiedag gepland.

Succesverhaal gemeente Laarbeek
De kersverse groenste gemeente van Europa presenteert de Laarbeek-methode: échte samenwerking tussen gemeente & inwoners en af en toe de grenzen opzoeken. Michel Brands, beleidsmedewerker groen bij gemeente Laarbeek vertelt dat samenwerking met plaatselijke organisaties, inwoners en bedrijven al lang in de genen zit. Gezamenlijk zijn al speeltuinen in de buurt gerealiseerd, aanplant rotondes met buurtbewoners, natuurmonitoring door IVN en is Operatie Steenbreek in uitvoering bij de groenondernemers neergelegd. Dirk-Jan Spierings, eigenaar van ontwerpbureau voor tuinen Le Jardin is enthousiast. “Samen met zo’n 20 hoveniers uit de regio werken wij hier graag aan mee en bedenken we samen met de gemeente acties. Wij voeren uit en gemeente en waterschap faciliteren ons door middel van publiciteit en de aankoop van planten”, aldus Spierings. Daarmee krijgen wij als bedrijven veel gratis reclame en daar zijn we blij mee. Tot op heden is de actie ‘Tegel eruit, Plant erin’ georganiseerd en de Laarbeekse Groenstrijd waarbij inwoners hun zelf ontworpen voortuin kunnen winnen. Binnen Laarbeek is bewust geen werkgroep opgericht en geen voorbedacht plan geschreven. We kijken gewoon stap voor stap wat we samen met het bedrijfsleven kunnen organiseren en het project loopt gewoon. En ondertussen staan we als gemeente zelf ook niet stil en hebben we onderzocht waar we zelf nog kunnen ontharden.

Het bewustzijn en het belang van een groene tuin begint te leven in Nederland maar we zijn er nog niet. Deelnemers aan de workshop zien het belang van een goede communicatie richting burgers en bedrijfsleven in. Gezamenlijk moeten we nog veel informeren, vertellen, ervaringen delen, afstemmen en vooral ook heel veel doen om de verharding tegen te gaan.

Zo’n 50 vertegenwoordigers vanuit overheid, milieufederaties, IVN en groen bedrijfsleven namen deel aan deze workshop tijdens de Nationale Groendag op 20 september. Heeft u de workshop gemist? Bekijk dan hier de presentaties van Krimpen aan den IJssel en Laarbeek.

Krimpen aan den IJssel
Op de Nationale Groendag tekende wethouder Oosterwijk en voorzitter Wout Veldstra de samenwerkingsovereenkomst met Operatie Steenbreek.

Over Nationale Groendag
Nationale Groendag 2017 werd georganiseerd door:
Entente Florale Nederland, Operatie Steenbreek en gemeente Krimpen aan den IJssel

 

Terug naar nieuwsoverzicht