Zuidplas, Gouda of Almere bijvriendelijkste gemeente 2021

Welke gemeente mag zich vanaf 5 november een jaar lang de Bijvriendelijkste Gemeente noemen? Nederland Zoemt selecteerde drie gemeentes die voor deze titel in aanmerking komen: Zuidplas, Gouda en Almere. Zij zetten zich bijzonder in om van hun gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen.

Helft alle bijensoorten bedreigd
In Nederland zoemen 358 soorten wilde bijen, maar de helft van alle soorten is bedreigd. Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur én voor de mens. Zo’n tachtig procent van ons groenten, fruit en andere eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bijen.

Zuidplas, Gouda en Almere in de bres voor de bij
Gemeentes Zuidplas, Gouda en Almere zetten een stapje extra voor de wilde bij. Zo wordt in Zuidplas samengewerkt met waterschappen, agrariërs, natuurorganisaties, bedrijven, onderwijs en bewoners om te zorgen voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Gouda zet zich sinds 1980 in voor natuurvriendelijke bermen, en met succes. Ze delen hun kennis en ervaring met omliggende gemeentes, die regelmatig op werkbezoek komen. In Almere zijn het afgelopen jaar veel bermen en grasvlakken omgetoverd tot kruidenrijk grasland – meer voedsel voor bijen dus!  Ook werkt Almere aan meer natuurlijke nestelplekken.

Wat is een bijvriendelijke gemeente?
Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. De gemeente neemt haar inwoners hierin mee en legt uit wat mensen zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren. Zo geeft de ene gemeente haar inwoners bijvriendelijke bloemzaden cadeau, en krijgen inwoners in de andere gemeente via de wijkbeheerder meer informatie over ontstening. In alle gemeentes worden medewerkers geschoold in bijvriendelijk beheer, er worden vaste planten en bomen geplant die goed zijn voor wilde bijen en bermen en weides worden pas laat in het jaar gemaaid.

Verkiezing Bijvriendelijkste Gemeente
De Bijvriendelijke Gemeente-verkiezing vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Op de landelijke Natuurwerkdag, 5 november, wordt de Bijvriendelijkste Gemeente bekendgemaakt. Eerder werden Zoetermeer, Moerdijk en Utrecht bekroond tot Bijvriendelijkste Gemeente. De winnende gemeente ontvangt onder andere een groot insectenhotel en biologische bloembollen en planten, zodat nog meer wilde bijen zich er thuis zullen voelen.