Op 22 april is de startbijeenkomst voor de cursus ‘Maaien met beleid – bloeiende bermen in Ypenburg’ in Den Haag. Kenners van inheemse planten worden uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. In deze cursus leren de deelnemers hun grote kennis van de inheemse planten toe te passen om een beheeradvies te geven.

Inlichtingen en opgeven bij Duurzaam Den Haag, Geert van Poelgeest, 070 – 364 30 70 of geert@duurzaamdenhaag.nl. De cursus is gratis.

Beheeradvies voor onderzochte berm
De deelnemers ontvangen in de periode mei tot half juni een een-op-een begeleiding om overdag planten in diverse bermen in Ypenburg te inventariseren. Tijden en dagen worden in overleg vastgesteld. In de periode juni – juli worden ze eveneens persoonlijk begeleid bij het invoeren van de waarnemingen en het interpreteren van de gegevens. Deze invoer en interpretatie leidt tot een eigen beheersadvies voor de onderzochte berm. In september is er een slotbijeenkomst. Na de cursus toetst de gemeente Den Haag de beheeradviezen aan de maaibestekken die in Ypenburg worden gebruikt.

Over Stichting Duurzaam Den Haag
De stichting gelooft dat bewoners en ondernemers de drijvende kracht zijn achter het verduurzamen van Den Haag. ‘Wij wakkeren deze Haagse Krach aan. Duurzaam Den Haag helpt bewoners en ondernemers bij het realiseren van initiatieven en biedt producten en diensten aan waarmee iedereen aan de slag kan’, aldus Geert van Poelgeest.

Operatie Steenbreek en IVN en de KNNV gaan de komende twee jaar nog intensiever samenwerken. De aanleiding hiervoor is dat beide natuurorganisaties, met hun landelijk netwerk van lokale afdelingen en vrijwilligers, een belangrijke rol gaan vervullen in de ‘ontsteningsacties’ bij de aangesloten gemeenten van Operatie Steenbreek.

Operatie Steenbreek is een  landelijke organisatie die bewoners en bedrijven wil enthousiasmeren om hun eigen tuin te vergroenen. De bedoeling is de negatieve gevolgen van verstening om te zetten in de positieve effecten van groen. Tegels  eruit en planten erin!

Groot verschil
Het gaat daarbij vooral om het tegengaan van de vermindering van de biodiversiteit en de negatieve effecten van de klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren. Een groot deel van de oppervlakte in de stad, ongeveer 60 procent, is in bezit van particulieren, waarvan 44 procent grotendeels vol tegels of grind liggen. Het maakt voor het leefmilieu in de buurt dan ook een behoorlijk verschil of je kiest voor een groene tuin of voor grijze tegels.

Operatie Steenbreek biedt aan de gemeente kennis, ervaring en de mogelijkheid om uit te wisselen in een groot landelijk netwerk met andere organisaties en gemeenten.  De gemeente bepaalt samen met bewoners de lokale aanpak op basis van die informatie. Bijvoorbeeld door  groene initiatieven te ondersteunen,  tips en informatie te geven aan bewoners en  acties op gang te brengen.

IVN-afdelingen geven nu al regelmatig de cursus tuinreservaten om mensen te helpen bij de vergroening van hun tuin. De KNNV bouwt aan een netwerk van lokale tuinambassadeurs met groene kennis. Beide natuurorganisaties bundelen nu de krachten, samen en met Operatie Steenbreek,  voor nog meer groen in de directe leefomgeving.

Aangesloten gemeenten
Momenteel zijn er tien gemeenten aangesloten bij Operatie Steenbreek:

  • Amersfoort
  • Den Haag
  • Eindhoven
  • Groningen
  • Haarlem
  • Leeuwarden
  • Leiden
  • Leiderdorp
  • Maastricht
  • Nijmegen

Het regent vaker harder en Amsterdam kan dat niet aan. Deze animatie vertelt in het kort het Rainproof verhaal en de aanpak. Bekijk hoe de verschillende partijen gezamenlijk Amsterdam rainproof kunnen maken.