Gemeente Boxtel sluit aan bij Operatie Steenbreek. Op 12 oktober gaat de campagne van start. Boxtel wil de voortuinen groener en vooral steenvrij te krijgen. Dit gebeurt door middel van een aanmoedigingsbeleid waarbij de gemeente zelf groen uitreikt aan inwoners die daar om vragen.

Eerder gebeurde dit al bij inwoners van de wijk Zonnegolven II, nu wordt het project uitgebreid naar de hele gemeente.

Uitreiking
De eerste uitreiking van een stuk groen vond recent plaats op de Huygensstraat in Boxtel, waar wethouder Peter van de Wiel het eerste stuk groen plaatste in de tuin van Lonneke Hoondert. In ruil voor het inleveren van straatbetegeling kreeg zij een mooi stuk groen van de gemeente terug. Vanaf dit moment kunnen ook andere Boxtelaren zo’n beroep op de gemeente doen. Wel geeft Van de Wiel aan dat de planten die nu ‘besteld’ worden pas in het plantseizoen van 2018 geleverd zullen worden.

Groot belang
De wethouder geeft aan dat het van groot belang is dat meer mensen kiezen voor een groene tuin. “Zo zien we dat in bebouwde gebieden zoals steden vaak hittestress optreedt; de temperatuur ligt in die gebieden soms wel 8 tot 10 graden Celsius hoger dan in een groene omgeving”, legt hij uit. Ook op het gebied van waterbeheersing en luchtkwaliteit levert een groene tuin voordeel op.

Aanmoedigingsbeleid
Volgens Van de Wiel werkt een aanmoedigingsbeleid voor meer groen in de tuin beter dan een ontmoedigingsbeleid: “Wij kiezen nadrukkelijk niet voor een ‘tuintegeltaks’, maar voor een beloning in de vorm van beplanting.” Inwoners die ook een groenere tuin willen, kunnen zich melden via het contactformulier van de gemeente. De gemeente zal zorg dragen voor de afvoer van de tegels die verwijderd worden om plaats te maken voor het groen.

Bron:
www.mooiboxtel.nl

Bewoners van de Thomsonstraat hebben afgelopen zaterdag 7 oktober maar liefst 22 geveltuinen aangelegd. Zij deden dit in het kader van Operatie Steenbreek Groningen. Vierenveertig vierkante meter stoeptegels maakte plaats voor planten. Dat zet de teller van aangelegde geveltuinen in de gemeente Groningen nu op 125 voor dit jaar.

“Een nieuw record”, aldus Laurens Stiekema, coördinator groenparticipatie van de gemeente Groningen. “We ondersteunen inmiddels al zeven jaar buurtbewoners bij het aanleggen van een geveltuin. Inmiddels hebben we ongeveer een kilometer aan gevel vergroend.”

Versteende straat
De aanleg van de geveltuinen gebeurde op initiatief van bewoners Anja, Paula en Jacquelien, die tijdens een buurtbarbecue bespraken dat hun straat toch wel erg versteend was. Kort daarop lazen ze een berichtje in de wijkkrant Helperbel over Operatie Steenbreek en de mogelijkheid om geveltuinen aan te leggen. Na een rondgang door de straat bleek 75% van de bewoners de wens voor meer groen te steunen en werd het plan gesmeed.

Plantmoment
Zaterdagochtend 7 oktober was het tijd voor de gezamenlijke plantdag en konden de bewoners enkele basisplanten ophalen voor hun aangelegde tuintjes. Ondanks de regen gingen bijna alle planten en bollen de grond in.

Groen, gewoon doen
Wil jij ook een groenere straat? Ga eens langs de buren en inventariseer hun interesse voor een geveltuin. Neem contact op met Laurens Stiekema en wie weet breek jij binnenkort ook stenen in je straat om geveltuinen aan te leggen.

Van verstening naar vergroening
De gemeente ondersteunt sinds zeven jaar bij de aanleg van geveltuinen. Om verzakkingen in het trottoir te voorkomen en voor meer groen in de stad. Dat er ook plantgoed kan worden geleverd, komt doordat de gemeente nu ook actief is als lid van Operatie Steenbreek.

Dit is een landelijke campagne voor de vergroening van tuinen, om zo de oprukkende ‘verstening’ van tuinen tegen te gaan. Onder het motto tegels eruit, tuin erin’, vinden door heel Nederland acties plaats.