Enquête ecologie en klimaat

CROW, NL Greenlabel en Platform31 willen in opdracht van de ministeries van LNV en BZK beter inzicht krijgen in de wijze waarop gemeenten een integrale aanpak hanteren bij het vergroenen en het klimaatbestendig maken van hun dorpen en steden.…