Alle tuinen groen! Gemeente Huizen doet mee aan Operatie Steenbreek

De gemeente Huizen doet mee met de landelijke campagne ‘Operatie Steenbreek’. Het doel van deze actie is het tegengaan van verstening in de tuin. Dat doet de gemeente door inwoners bewust te maken van de nadelige gevolgen van een versteende tuin. Denk hierbij aan minder wateroverlast op straat en minder biodiversiteit. Wethouder Gerrit Pas: “Operatie Steenbreek laat zien dat er genoeg mogelijkheden zijn voor een groene tuin. En dat een groene tuin weinig onderhoud hoeft te vragen!”

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger en warmer en duren ze langer. Daarnaast zijn er vaker zwaardere regenbuien. In een versteende tuin spoelt 85% van het water op straat direct het riool in. De huidige riolering is daar niet op berekend. Daardoor ontstaat er snel wateroverlast en dat veroorzaakt schade. Een groene tuin zorgt ervoor dat het regenwater direct in de bodem wordt opgenomen. Daarnaast zorgt een groene tuin ook voor meer vogels, vlinders, bijen en andere dieren.

Huizen Klimaatbewust
Operatie Steenbreek past goed bij het project Huizen Klimaatbewust. Huizen Klimaatbewust is het motto die de gemeente Huizen geeft aan allerlei activiteiten die bijdragen aan het klimaatbeleid in Huizen. Klimaatbeleid wordt breed opgevat. De oorzaken én de gevolgen van de klimaatverandering vragen aandacht. Zo werkt Huizen aan een klimaatbestendige gemeente.

Klimaatbestendige gemeente
De gemeente Huizen onderneemt nog meer acties op het gebied van een klimaatbestendige gemeente. Zo worden er onder andere bergingsvoorzieningen aangelegd die overtollig regenwater kunnen opvangen. Ook de riolering wordt verbeterd. Dit gebeurt door het regenwater af te koppelen en via een gescheiden riolering af te voeren.