Artikelen door

Nieuw initiatief wil meer groen in de tuinen

Stichting Steenbreek gaat nauw samenwerken met het initiatief Vergroen je Leven (VJL), een sociale onderneming die wil bijdragen aan een fijnere en gezondere leefomgeving door letterlijk groen dichter bij de mensen te brengen. Middels het kant-en-klare groenproduct ‘Tegeltje Groen’ kunnen gemeenten hun burgers op een laagdrempelige manier stimuleren om hun tuintegels te vervangen door planten. […]

Ideale toekomstbestendige beplanting is biodivers

Bij klimaatverandering leggen we er meestal de nadruk op dat het gemiddeld warmer zal worden, omdat er meer CO2 in de lucht zit. Dat klopt, maar in de afgelopen jaren hebben we zelf al ondervonden dat er voor het weer in Nederland ook andere consequenties zijn. Dit heeft weer gevolgen voor de keuze van ons […]

Verstenings-infographic voor gemeenten van Steenbreek

Alle bij Stichting Steenbreek aangesloten gemeenten krijgen een infographic waarop te zien is in hoeverre gebieden, wijken, buurten en straten zijn versteend. De infographics zijn gemaakt door Cobra groeninzicht dat 20 jaar bestaat, en ter gelegenheid van dat jubileum geschonken aan Stichting Steenbreek.  Verstening van tuinen, buurten en wijken vormt een gevaar voor het leefklimaat […]

Ga je mee op excursie naar Spijk?

Donderdagmiddag 27 augustus organiseren Stichting Steenbreek, Dorpsraad Stichting Actief Spijk en gemeente Zevenaar een excursie naar Spijk. De winnaar van de Steenbreektrofee 2019. De jury was aangenaam verrast door de samenwerking van allerlei partijen en het realiseren van een aantrekkelijke dorpshart met oog voor klimaatadaptatie en veel aandacht voor biodiversiteit. Spijk is een dorp van […]

Inschrijftermijn Steenbreektrofee 2020 verlengd

De inschrijftermijn voor de Steenbreektrofee 2020 is verlengd van 10 juli naar uiterlijk 10 september aanstaande als gevolg van het verplaatsen van de prijsuitreiking naar later dit jaar. Vanwege coronamaatregelen is de Nationale Groendag -waar de uitreiking gepland stond- namelijk een digitale Nationale Groenweek geworden. Stichting Steenbreek is via de Steenbreektrofee op zoek naar innovatieve […]