Artikelen door Roel van Dijk

Programma 5e estafettestop: Noord-Holland

Bedrijventerreinen staan weer volop in de aandacht. Niet alleen wordt er naar deze gebieden gekeken om ondernemers voldoende duurzame ruimte te bieden, steeds meer
gaat het om termen als energietransitie, klimaatadaptatie
en circulaire economie.