Bijna 30.000 tuintegels opgehaald tijdens Leidse GOED groencampagne 2018

Tijdens de GOED groencampagne ‘Tegel eruit, Plant erin’ zijn 26.943 tuintegels en 30.000 klinkers uit Leidse straten en tuinen ingeruild voor bij- en vlindervriendelijke planten. De gemeente Leiden is aangesloten bij Operatie Steenbreek, die zich landelijk inzet voor meer groen en biodiversiteit in tuinen en openbare ruimte van steden.

Jaarlijks organiseert ‘Leiden gaat GOED’ een actie om Leidse bewoners te stimuleren om tegels uit tuinen te verwijderen en planten te plaatsen of bijvoorbeeld geveltuintjes en groene daken aan te leggen. De afgelopen drie maanden zijn er in Leiden meerdere acties en activiteiten georganiseerd voor bewoners. Bijvoorbeeld de ‘Tuinman&Tuinman komen naar u toe’ wijkactie: en de workshop ‘Schets je tuin’. Initiatieven van bewoners zelf leverden ruim 4.000 tegels op. In de openbare ruimte werd in Leiden zo’n 2.500 vierkante meter vergroend, goed voor ruim 20.000 tegels en 30.000 klinkers.

Leiden groener
Wethouder Martine Leewis (Duurzaamheid): “Samen met bewoners, stadspartners en corporaties hebben we ook dit jaar weer zoveel mogelijk tuinen, gevels, balkons en terrassen groener gemaakt. En dat is hard nodig, want we krijgen vaker te maken met hevige regenbuien. Een groene stad vangt water beter op, zorgt voor verkoeling in de zomer en biedt een fijne woonplek voor bijen, insecten, kleine dieren en vogels. Ook zorgt groen voor schonere lucht en dat is goed voor onze gezondheid. Daarom maken we Leiden groener!”

Samenwerking met corporaties
Woningcorporaties gingen met hun huurders aan de slag om tuinen en straten meer te vergroenen. Leiden gaat GOED werkte dit seizoen samen met Portaal om het recent opgeleverde appartementen-complex Oosterhof te vergroenen. Met Ons Doel werd het 100-jarige bestaan gevierd en deelden Tuinman&Tuinman honderd planten uit in de Zeeheldenbuurt in ruil voor een tegel uit de tuin.

Tuinmetamorfose door Tv tuinman
Wijkbewoners van Noorderkwartier Oost met goede ideeën om hun buren te overtuigen ook de tuin te vergroenen, konden een tuinmetamorfose inclusief aanleg winnen. Meer ruimte voor groen in tuinen en straten is één van de oplossingen om de waterproblematiek in deze wijk te verminderen. De nieuwe tuinen voor de 3 prijswinnaars worden in augustus ontworpen en daarna aangelegd door tv-tuinman Lodewijk Hoekstra.

Groen belangrijk voor mens en dier
Meer groen en een grotere verscheidenheid in planten is belangrijk voor kleine dieren, bijen, vlinders en andere insecten en voor ons. Bomen en planten filteren fijnstof uit de lucht. Tijdens hevige regenbuien kan water via de tegels niet in de bodem zakken en wordt via het rioolstelsel afgevoerd. Het riool kan veel water ineens niet aan, waardoor wateroverlast kan ontstaan. Bomen en planten zorgen er voor dat er minder water via het riool hoeft te worden afgevoerd. In warme perioden verdampen bomen en planten bovendien water, wat verkoeling biedt. Ook volgend jaar organiseert de gemeente Leiden in het kader van Operatie Steenbreek een actie om nog meer tegels te vervangen door groen.