Inwoners Honselersdijk konden tuintegels inleveren voor planten

Steeds vaker is er wateroverlast op straat. Dit komt onder andere omdat de putten de hoeveelheid hemelwater niet meer aan kunnen. Groene tuinen kunnen bijdragen aan een betere afwatering bij hevige regenbuien. De gemeente Westland heeft zich daarom aangesloten bij de landelijke Operatie Steenbreek met als doel tuinen groener maken.

Op woensdag 20 juni konden inwoners tuintegels inruilen voor gratis planten. De planten zijn biologisch gekweekte vaste planten. Een hovenier was eveneens aanwezig om  alle  tuinvragen te beantwoorden.

Om te voorkomen dat de planten snel vergeven zijn, golden er een aantal afspraken. Dit waren:

Standaard formaat tegels= 30 x 30 cm

1 t/m 20 tegels: 1 vaste plant per tegel

20 t/m 50 tegels: 1 vaste plant per 2 tegels

50 t/m 100 tegels: 1 vaste plant per 4 tegels

meer dan 100 tegels: aantal planten in overleg

Operatie steenbreek
De landelijke stichting ‘Operatie Steenbreek’ wil bewoners en ondernemers enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfsomgeving te vergroenen. Zij brengt met deze campagne ook de negatieve gevolgen van verstening onder de aandacht; door veelvuldig gebruik van tegels kan het regenwater moeilijk weg, is er meer wateroverlast en warmt de omgeving op. Meer planten in de tuin betekent ook een betere bescherming van de biodiversiteit en meer afwisseling in het straatbeeld, minder wateroverlast en minder opwarming van stedelijke gebieden. Operatie Steenbreek wil de verstening een halt toeroepen en terugdringen. De gemeente Westland is sinds 1 oktober lid van Operatie Steenbreek. Bij Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

Bron:
Gemeente Westland