BIMBY onderzoek naar de bijdrage van tuinen in gemeente Roermond aan biodiversiteit en een duurzame leefomgeving

In de afgelopen jaren heeft in de gemeente Roermond in toenemende mate verstening van particuliere tuinen plaatsgevonden. Dit heeft allerlei negatieve gevolgen voor de natuur in en rondom de stad, maar ook voor het leefklimaat en het leef comfort van de inwoners. Gemeente Roermond deed hier onderzoek naar.

Om de leefkwaliteit in de stad hoog te houden, betrekt de gemeente Roermond haar inwoners meer bij de vergroening van de stad. Ook wil ze wil graag weten in welke mate de particuliere tuinen in Roermond bijdragen aan bevordering van natuur en een goed leefklimaat in de stad.

Toon uw Groene Tuin
Met de 2015 editie van de prijsvraag ‘Toon uw Groene Tuin’ wil de Limburgse gemeente actief bijdragen aan het bewustzijn van het algemene belang van een groene particuliere tuin.

BIMBY
Om meer te weten te komen over de relatie van de deelnemers van ‘Toon uw Groene Tuin’ met hun tuin, heeft de gemeente Roermond het instituut voor duurzame ontwikkeling (ICIS) van Maastricht University gevraagd om de deelnemers te interviewen en de tuinen met de BIMBY (acroniem voor Biodiversity in My Back Yard) methode te analyseren op hun bijdrage aan biodiversiteit en een duurzame leefomgeving.

Rapport
Dit document is een verslag van dit onderzoek door Maastricht University. Allereerst vindt u een uitleg over de gehanteerde BIMBY methode en de wijze van analyseren. Daarna vindt u een hoofdstuk met achtergronden over het belang van de groene tuin. Vervolgens worden de resultaten besproken van de analyse van de interviews en de tuinbezoeken die voor dit onderzoek gedaan zijn. Afsluitend worden de ambassadeurs van de vijf tuinen met de meeste BIMBY punten in het zonnetje gezet.

Terug naar nieuwsoverzicht