Bollenbedrijf JUB Holland werkt samen met Steenbreek

JUB Holland gaat samenwerken met Stichting Steenbreek. Het al meer dan honderd jaar bestaande bloembollenbedrijf, gevestigd in Noordwijkerhout, heeft een breed aanbod in zowel het retail- als landscapeassortiment en wil een bijdrage leveren aan een groene en kleurrijke omgeving.

‘De filosofie van Steenbreek “Een groene, gezonde leefomgeving” sluit aan bij onze missie meer groen en diversiteit te brengen in de openbare ruimte”, zegt Robbert Uittenbogaard van JUB Holland. ‘Daarnaast geloven wij dat we door meer met elkaar samen te werken we meer kunnen bereiken en een bredere doelgroep bereiken.’ Over wat het bedrijf uit de samenwerking met Steenbreek wil halen, zegt Uittenbogaard: ‘We hopen met elkaar kennis te kunnen delen en samen te werken op het gebied van burgerinitiatieven en burgerparticipatie.’

Milieubewuste teelt
JUB Holland hecht veel waarde aan een duurzame en milieubewuste teelt van bloembollen. Op het veld streeft het bedrijf ernaar om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te reduceren. Jub Holland was ook een van de initiatiefnemers van het PlanetProof-certificaat voor bloembollen. ‘Bovendien proberen wij door veredeling nieuwe tulpensoorten te kweken, die minder vatbaar zijn voor ziekten’, aldus Uittenbogaard.

Bloembollenweekend
De belangstelling voor bloembollen neemt de laatste jaren toe; zo wordt in het eerste weekend van oktober voor het eerst het Nationale Bloembollenweekend gehouden. De campagne, opgezet door landschapsarchitect Ada Wille in samenwerking met Stichting Steenbreek, is bedoeld om het planten van bloembollen in het najaar te promoten en zo te zorgen dat hommels en bijen in het voorjaar voldoende voedsel hebben.

Uittenbogaard: ‘Het toepassen van bloembollen in het openbare groen levert een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Vooral in het vroege voorjaar is in de natuur nog weinig voedsel te vinden. De voorjaarsbloeier is dan een mooie toevoeging. Maar ook voor de mens is het een mooie aanvulling in de openbare ruimte. De voorjaarsbloeier kondigt het einde van de winter aan, wat door veel mensen als fijn wordt ervaren.’

Biologische bollen
Zowel Stichting Steenbreek als JUB Holland propageren het kopen en planten van biologische bollen; deze zijn gegarandeerd vrij van chemische middelen. ‘Met het telen van biologische bloembollen lopen we echter nog steeds tegen grote uitdagingen aan’, zegt Uittenbogaard. ‘Wel zien we gelukkig dat binnen de sector er de afgelopen jaren een enorme slag is geslagen op het gebied van duurzame teelt. We hopen de komende jaren dat er nog meer samengewerkt wordt en meer kennis gedeeld gaat worden binnen de sector.’