Breek de stenen: grijs wordt groen in Tilburg

De tijdelijke stimuleringsregeling voor geveltuintjes van de gemeente Tilburg loopt tot en met 2018. Bewoners kunnen zich aanmelden voor een geveltuintje. De gemeente Tilburg legt deze in het voorjaar aan; zij doet het grondwerk: tegels eruit, goede grond erin.

Dit staat op de website Tilburgers.

De gemeente Tilburg legt deze in het voorjaar aan; zij doet het grondwerk: tegels eruit, goede grond erin. De bewoners zorgen zelf voor de planten en het onderhoud. Dit blijkt een geslaagde formule. Met al ruim 350 aangelegde geveltuintjes en 155 aanmeldingen voor het voorjaar van 2017 wordt Tilburg minder stenig en mooier.

Meer informatie over de aanleg van geveltuinen is te vinden op de website van de gemeente Tilburg.

Samenwerking
Samen met diverse partijen, zoals: waterschappen, hoveniers, groene burgerinitiatieven, Rotary, woningcorporaties en studenten uit de stad bekijkt de gemeente Tilburg wat er in Tilburg kan worden gedaan om de stad aan te passen aan het veranderende klimaat. Enerzijds gaat het over bewustwording, anderzijds over fysiek in de openbare ruimte, waar ook vergroenen onderdeel van uitmaakt.

Het streven is om tijdens de week van het water, van 12 tot en met 21 mei 2017, gezamenlijk verschillende activiteiten aan te bieden aan de Tilburgers. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een lezing met hieraan gekoppeld een prijsvraag voor scholen, het open stellen van ‘watertuinen’, vergroenen van een schoolplein.