De groene voortuin van Limburg

Woningcorporatie Wonen Limburg heeft het initiatief genomen om bij mutatie de voortuinen te vergroenen. Ze werken hier samen met Attender Groen. Bewoners komen met dit project op een positieve manier met elkaar in contact en dit zorgt voor een fijne landing in de wijk. De buurt knapt er van op en oogt vriendelijker en het versterkt de kwaliteit van de leefomgeving.

Hoe gaat het in zijn werk?
Alle voortuinen die bij mutatie vrijkomen en voor meer dan de helft bestaan uit steen worden voor minimaal de helft van de tuin vergroend met een max van 15 m per tuin. De bewoners helpen waar mogelijk mee met het aanleggen van de tuin. De beplanting van de voortuin vindt plaats tussen september en april. Het is wel het hele jaar mogelijk om voortuinen aan te melden voor dit project. Het kan zijn dat de beplanting dan op een later moment plaatsvindt. Attender Groen neemt na aanmelding van de Woonservice zelf contact op met de huurder om een afspraak te maken. De wijk en complexbeheerder zal contact houden met de huurder om te kijken of er nog vragen zijn of dat er eventueel hulp nodig is bij het onderhoud van de tuin. De tuin wordt aangeplant met onderhoudsvriendelijke planten (veelal bodembedekkers) die het hele jaar voor kleur zorgen.

Ze  dragen hun steentje bij aan een groenere leefomgeving. Meer groen helpt bij het verminderen van hittestress, wateroverlast en stimuleert de biodiversiteit.

Wanneer zijn ze tevreden?
Het project is succesvol als ze op alle Buurtwinkels van Wonen Limburg dit initiatief geïmplementeerd hebben en dit een structurele werkwijze binnen de organisatie wordt. Het doel is om in 2023 zeker 50 voortuinen te vergroenen.

Uitzondering op de regel
In de regio’s Heerlen en Sittard bestaat hun bezit voornamelijk uit hoogbouw. Om daar ook een start te maken met het project de Groene Voortuin vergroenen ze daar per maand maximaal 5 woningen die niet muteren. Deze woningen worden door het team leefbaarheid bij Attender Groen aangedragen. Tevens denken ze erover na hoe ze de hoogbouw ook mee kunnen nemen in dit vergroeningstraject.

Wie verzorgt de vergroening?
Attender Groen voert het project van de Groene voortuin voor Wonen Limburg uit, dit doen ze met mensen uit de regio veelal met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook mensen die een dagbesteding of stageplaats zoeken, zijn welkom in dit project. Het doel is om zoveel mogelijk regio gebonden te werken. Mensen uit Heerlen gaan ook aan de slag in Heerlen en mensen uit Venray gaan ook in hun eigen regio aan de slag zodat ze direct betrokken worden bij hun eigen leefomgeving.

Onderhoud van de voortuin
De aanleg van de Groene Voortuin is een service, de huurder is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De bewoners krijgen een informatiekaart met tips om het onderhoud van het groen goed te kunnen doen.

Aanvulling op vraag “hoeveel van de 50 voortuinen die jullie voor 2023 als doel hebben gesteld zijn er al vergroend?”
In het eerste tertiaal zijn er al 25 voortuinen vergroend, aan die zijde gaat het dus super goed. Deze voortuinen variëren van een paar vierkante meter tot een maximum van 15 vierkante meter. Ze merken dat nog niet iedereen meteen even goed zorgt voor de planten dus dat behoeft nog wel even wat aandacht. De samenwerking met de partner in groen verloopt prima, zij gaan met de bewoners in gesprek nadat ze zijn aangedragen en zij zelf akkoord hebben gegeven om de verdere planning in orde te maken. Soms lukt het ook om de bewoners volledig mee te laten helpen met het inrichten van de nieuwe voortuin de andere keer blijkt dat toch wat lastiger te zijn. Uiteindelijk is het eindresultaat altijd een vergroende tuin ten opzichten van een eerder (deels) versteende tuin. Tevens maken zij het mogelijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring, dag invulling of zelfs een betaalde baan kunnen krijgen door dit project op deze manier in te richten en de samenwerking met onze groenpartner onder deze voorwaarde te creëren.