,

Fries dorp Noardburgum in actie voor biodiversiteit

In het dorp Noardburgum (Friesland) is sinds een paar jaar een actieve groep inwoners bezig het dorp nog groener, biodiverser en mooier te maken. In 2020 konden in Noordoost-Fryslân een aantal dorpen meedoen met het project ‘Natuerlik ferskaat mei de Mienskip’. Noardburgum was één van deze dorpen en dit was het begin van de vele groene actie’s die volgden.

Inmiddels is de groep actieve bewoners gegroeid naar 12 mensen. Zowel in als om het dorp hebben ze al verschillende projecten gerealiseerd. Zo zijn nest- en vleermuiskasten opgehangen, heeft een inwoner een gigantisch insectenhotel gemaakt, zijn bloembollen geplant en is rondom de kerk ontsteend en vergroend. Voor de tweede keer is ook een tegel eruit plant erin actie gehouden waar veel animo voor is. Een recent project is het gemeentelijk groen biodiverser maken door het planten van struiken en vaste planten, zadenmengsels zaaien en egelhuisjes in een aardenwal maken. Bij alle acties wordt nagedacht over inheems en biologisch gekweekt plantgoed om zoveel mogelijk bij de lokale flora en fauna aan te sluiten.

Maar wat is de succesformule? ‘Het succes zit in dat niks moet’. Door een mix van verschillende mensen, een eenvoudige groepsapp en concrete oproepen is een gedreven groep ontstaan die samen veel voor elkaar krijgt. Dit zorgt voor een gevoel van ‘mienskip’, van onderlinge verbondenheid en met elkaar aan de slag. Iedereen heeft de vrijheid om mee te denken en bezig te zijn met hetgeen hij/zij enthousiast van wordt. En is er hulp nodig? Even een oproep en er staan altijd mensen klaar. Ook wordt veel naar buiten communiceert via het dorpskrantje. Bij de pingoruïne aan de rand van het dorp is een ooievaarspaal geplaatst en met succes. Hierover is in het krantje een ware soapserie geschreven. Daarnaast is de samenwerking met verschillende partijen belangrijk zoals gemeente, provincie, dorpsbelangen, lokale bedrijven, vogelwacht, basisschool, kerken, Staatsbosbeheer, Vitens en Zorggroep Noorderbreedte. De vrijwilligers investeren hun tijd en van bijdragen en subsidies worden de materiaalkosten betaald. Zo blijft iedereen gemotiveerd om zich in te zetten voor de eigen omgeving.