,

Kennismiddag ‘Klaar voor het nieuwe Bouwbesluit?’

Zeer waarschijnlijk wordt per 1 juli 2024 een aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van kracht. In dit bouwbesluit wordt geregeld dat bij nieuwbouw en grote renovaties duurzame verblijfplaatsen voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen moeten worden ingebouwd.
 
Vivara nodigt je graag uit voor een kennismiddag met experts van Vogelbescherming, Econsultancy en Vivara Pro. Zij vertellen je alles over het nieuwe bouwbesluit, natuurinclusief bouwen en hoe natuurinclusieve maatregelen bijdragen aan een gezonde leefomgeving en óók een oplossing kunnen zijn voor problemen als hittestress en waterberging.
 
Praktische informatie
Wanneer: 14 maart 2024
Tijd: 13.30 -17.00 met aansluitend netwerkborrel
Waar: Vivara Pro, Vierlingsbeek
We zien je graag op 14 maart.

Aanmelden via deze link