Gemeente De Bilt doet mee met Steenbreek

Gemeente De Bilt heeft zich dit jaar aangesloten bij het landelijk platform Stichting Steenbreek onder het motto “Samen meer groen in het dorp De Bilt”.

Uit onderzoek is gebleken dat het dorp De Bilt het meeste risico heeft op hittestress en wateroverlast binnen de gemeente. Daarom start de gemeente in met Steenbreek in het dorp De Bilt. De eerste contacten zijn gelegd met belangenvereniging Weltevreden om samen te kijken welke mogelijkheden er zijn om de tuinen in deze wijk te vergroenen. Acht tuineigenaren hebben zich al aangemeld voor het vergroenen van hun (achter)tuin onder begeleiding van Steenbreek. Daarnaast wil de gemeente samen met de belangenvereniging kijken of er in de openbare ruimte ook mogelijkheden zijn voor vergroening. Nog een voordeel: samen zorgen voor meer groen leidt ook tot meer onderling contact en samenhang in de buurt.

Tegel eruit, plant erin Steenbreek
De Bilt is een samenwerkingsverband tussen de gemeente De Bilt, Groei & Bloei afdeling De Bilt en IVN afdeling De Bilt. Samen willen ze de tegeltendens keren en inwoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen. De missie is: tegel eruit, plant erin! Zoveel mogelijk verharding uit particuliere tuinen in het dorp De Bilt vervangen door bloeiende en gevarieerde beplanting die de fijne leefomgeving van mensen en dieren bevordert.

Meer informatie leest u hier

Bron:
Biltsche Courant