Gemeente Opsterland doet mee met stichting Steenbreek

De gemeente Opsterland gaat inwoners stimuleren meer te doen aan klimaatadaptie en het vergroten van de biodiversiteit. Dat doet de gemeente per 1 januari 2023 niet alleen, maar met behulp van de stichting Steenbreek. De gemeente stelt zichzelf als doel het goede voorbeeld te geven.

Aan deze samenwerking ligt een lidmaatschap ten grondslag waar het college van B&W op 13 december mee instemde.

Positieve ervaringen
“Ut de reaksjes fan oare Fryske gemeenten en út de Provinsje hat bliken dien dat de kampanjes resultaat hawwe. En wat ek blykt is dat minsken sitte te wachtsjen op dizze kennis. De foarljochting dy ’t út de stichting wei jûn wurdt komt se goed fan pas. It lidmaatskip draacht by oan ús klimaatdoelen”, aldus wethouder Durk Durksz.

Goed voorbeeld
De gemeente stelt zichzelf als doel het goede voorbeeld te geven. Als beheerder van de openbare ruimte houdt Opsterland in haar beleid nu al rekening met ruimte voor wateropvang en het vergroten van de biodiversiteit in de openbare ruimte. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van geveltuintjes in het centrum van Gorredijk. Door op verschillende plekken de bestrating te vervangen door groen, is de beleving prettiger, kan regenwater opgevangen worden en wordt bijgedragen aan de biodiversiteit.

Stichting Steenbreek
Steenbreek voert landelijke campagnes maar is ook actief in regio’s om gericht campagnes te voeren en advies te geven die aansluit bij de omgeving. De stichting gaat daarom regelmatig om tafel met de gemeente om te kijken waar in de gemeente behoefte aan is. Wethouder Durksz: “Nettsjinsteande dat Opsterlân bekend stiet as in griene gemeente, wolle wy dochs optimaal bydrage oan it foarkommen fan mooglike problemen troch de klimaatferoaring”

‘Meer doen aan klimaatadaptatie en vergroten van de biodiversiteit’

Tegel eruit, groen erin!
De Stichting Steenbreek werd bekend van de campagne ‘Tegel eruit, groen erin!’. Daarmee riep de stichting op om tegels uit tuinen weg te halen en er groen voor in de plaats te zetten. Het resultaat is dat er meer water kan worden opgevangen en groene tuinen aanzienlijk koeler zijn dan ‘grijze’ tuinen met groen in te richten. Naast de klimaatvoordelen zorgt een groene tuin ook voor meer biodiversiteit in de tuinen.