, ,

‘Pientere Tuinen’ moet gezondere leefomgeving opleveren

Zes organisaties hebben het initiatief genomen voor Pientere Tuinen, het grootste participatieproject van Nederland. Het streven is een groenere, gezondere leefomgeving en een groter bewustzijn en grotere motivatie bij tuinbezitters creëren. De opzet is om data te verzamelen en op basis hiervan meer maatwerk te bieden met tuintips en voorlichting.

Verder worden meerjarige onderzoeksprogramma’s gestart in samenwerking met hogeschool Van Hall Larenstein en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De initiatiefnemers zijn Stichting Steenbreek, Future City Foundation, WeCity, RIVM, provincie Utrecht en Van Hall Larenstein. Arjan Ankerman en Arjen Hof , initiatiefnemers vanuit Future City en WeCity, zeggen over de brede opzet van het programma: “Het is uniek dat binnen één project zoveel onderdelen worden gecombineerd: participatie, onderzoeken, data, bewustwording en dat allemaal voor een groene en gezonde leefomgeving.”

Om de doelstelling te realiseren wil Pientere Tuinen 5000 sensoren in privétuinen van bestaande en nieuwe woningen plaatsen om data te verzamelen. Hierbij wordt de steun en medewerking gezocht van gemeenten, lokale initiatieven en stichtingen, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Inwoners die graag mee willen doen kunnen zich hier aanmelden, dan gaan wij kijken of je (via de gemeente) ook mee kunt doen!

Samen Meten dataportaal
De data die worden verzameld met de bodemsensoren in de tuinen worden door het RIVM toegevoegd aan het Samen Meten dataportaal, een nationaal portaal waar burgermetingen van de fysieke leefomgeving ontsloten worden. Naast de data van de bodemsensoren, worden ook andere databronnen geanalyseerd in het project, zoals luchtkwaliteit, weersomstandigheden, verkeersbewegingen en buurtkenmerken. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de factoren die een gezonde leefomgeving beïnvloeden en zo gerichtere tuintips te kunnen geven. “De uitgangspunten van de Pientere Tuinen sluiten uitstekend aan bij de visie van Stichting Steenbreek”, zegt directeur Roel van Dijk. “Juist door gebruik te maken van het verzamelen van data – wat voor ons een heel nieuwe wereld is – om zo uiteindelijk veel gerichter tuinbezitters aan het vergroenen te krijgen, is van groot belang. Met de data kunnen we nog beter de urgentie duiden, want data liegen niet.”

Officiële start
Pientere Tuinen duurt drie jaar en het doel is gefaseerd naar 5000 deelnemers te groeien medio 2024. Mede dankzij de steun van provincie Utrecht wordt in het voorjaar van 2023 gestart met de eerste 1000 duizend deelnemers. Bij vijf scholen die hun schoolplein vergroenen, zijn nu al sensoren geplaatst om ervaring op te doen. Vanaf de start gaat Van Hall Larenstein onderzoeken met welke gedragsstrategieën bewoners gemotiveerd kunnen worden om hun tuin te vergroenen. Het RIVM doet mee om ervaring op te doen met bodemvochtsensoren, en onderzoekt de waarde van deze sensoren voor thema’s als klimaat en gezondheid.

Grootste participatieproject van Nederland wil 5000 bodemsensoren in tuinen uitzetten.

De officiële start van Pientere Tuinen (www.pienteretuinen.nl) vindt plaats in de Week van de Groene Tuin, die van 4 tot en met 10 april 2023 wordt gehouden. Gemeenten en organisaties die mee willen doen met Pientere Tuinen kunnen zich nu al aanmelden en profiteren van alle activiteiten en de campagne tijdens de Week van de Groene Tuin.

Deelnemende organisaties kunnen een startpakket aanschaffen met een bodemsensor die 3 jaar lang temperatuur, bodemkwaliteit en vochtgehalte meet. Verder krijgen zij toegang tot een persoonlijke omgeving, met onder meer een realtime dashboard en inzicht in onderzoeksresultaten. In samenwerking met Stichting Steenbreek wordt specifieke voorlichting (tuintips, stappenplan en eventueel (wijk)workshops) voor vergroening gegeven.

Onderzoeksprogramma’s
Tot 1 februari zijn voordeelpakketten beschikbaar, afhankelijk van het aantal pakketten dat wordt afgenomen. In de aanschafkosten zijn alle onderdelen van het driejarige Pientere Tuinen-programma meegenomen, zoals communicatiemiddelen (voor werving), het communicatieprogramma, de aanschaf van de sensoren, dataverzending, een persoonlijke omgeving voor elke individuele deelnemer (‘Mijn Pientere Tuin’), de onderzoeksprogramma’s van RIVM en Van Hall Larenstein, en de organisatie van een aantal periodieke communitybijeenkomsten per jaar.