12x Groener: Groen verbindt bewoners

De wijk Tuindorp is een oudere woonbuurt in Den Helder met veel sociale en fysieke achterstand. Een groep enthousiaste buurtbewoners nam een aantal jaren geleden het initiatief om een verloren stuk grond achter een basisschool te ontwikkelen tot een groen ontmoetingspunt voor de buurt en de school. Deze rolstoelvriendelijke ontmoetingstuin draagt nu de naam Jan Hendrik Smit hofje.

In 2019 heeft dit project de aanmoedigingsprijs van de Steenbreektrofee gekregen. Mede op advies van de jury wordt het schoolplein verder vergroend. De ontmoetingstuin is een natuurlijke oase geworden met veel eetbare beplanting voor mens en dier. Op de grote pleinen van de Tuindorpschool zijn heel wat stenen verwijderd om plaats te maken voor met name eetbaar groen. De pleinen zijn opengesteld zodat de buurt ook kan genieten. Het openbaar groen wordt op een aantal plekken in de wijk door bewoners zelf beheerd.

Neveneffecten van groen
Een groenere leefomgeving en het verbeteren van de biodiversiteit is niet het enige voordeel. Het hofje is echt een ontmoetingsplek geworden. Omwonenden komen regelmatig even langs om mee te helpen of gewoon voor koffie en een praatje. Mensen komen meer uit hun isolement en leren elkaar beter kennen. Kinderen krijgen les in de groene omgeving, helpen zelf enthousiast mee en krijgen natuureducatie. En delen deze kennis weer met hun ouders waardoor wellicht de eigen tuinen ook groener gaan worden. Zelf groenten en fruit verbouwen om armoede te bestrijden. Gezond voedsel en gratis lichamelijk beweging tijdens de werkzaamheden in de tuin. Dit zijn allemaal neveneffecten die niet in waarde zijn uit de drukken. Groen verbindt bewoners.

In heel Nederland komen op steeds meer plekken bewonersinitiatieven om samen de openbare ruimte verder te vergroenen of anders in te richten. Afgelopen jaar is dat minder geweest vanwege de beperkingen door de coronapandemie. Onderstaande video is in 2019 gemaakt en via Zoom aangevuld maar bieden nog steeds inspiratie voor dergelijke projecten.

12X Groener
Deze film maakt onderdeel uit van de serie 12X Groener. In Nederland zijn al prachtige voorbeelden die laten zien dat een natuurinclusieve manier van inrichten, beheren en woningbouw mogelijk is. Een gebiedsgerichte aanpak waarbij partijen samenwerken om te zorgen voor meer verbinding tussen mens en natuur. Waarbij aantoonbaar meerwaarde wordt geboden aan het bevorderen van de biodiversiteit, het bevorderen van de gezondheid alsook het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. De komende maanden staat elke maand een provincie én thema uit de Omgevingswet centraal. Deze voorbeelden bieden gezamenlijk inspiratie om een natuur inclusieve samenleving tot norm te stellen. Zie ook.