Groene vlinderlint in Nijmegen

Groene verbindingszones kent Nijmegen al meer dan 100 jaar. Het spoor dat tot diep in de stad liep was er een van. In deze ‘groene corridor’ groeien vanouds bijzondere en zeldzame planten zoals de ‘wilde averuit’. Het bevorderen van biodiversiteit is een belangrijk thema in de stad.

In de wijk Galgenveld liggen stadspark ‘Groene Perron’ aan de Oude Groenewoudseweg en even verderop het ‘Vlinderparkje’. Deze parken worden verbonden en fungeren als ecologische verbindingszone met andere parken en het omliggende groen.  Er wordt een ‘Groen Vlinderlint’ gerealiseerd met als doel een waar Bijen- en Vlinderparadijs te scheppen. De ambitie is dat in de toekomst alle stadsparken, stadstuinen worden verbonden door de aanleg van aan elkaar gekoppelde groene, bloemrijke randen. Bij de keus voor de planten en bloemen wordt rekening gehouden met de aantrekkelijkheid voor bijen en vlinders. Het tegengaan van de achteruitgang van insecten- en plantensoorten is het achterliggende doel.

Bron:
Greencity.nl
Foto:
Roel van Dijk