Groene Vrijdag: bloembollen voor Nijmegen-Noord

Vrijdag 11 oktober is het Groene Vrijdag, een dag waarbij iedereen kan helpen om Nijmegen groener en mooier te maken. Het campagneteam van Operatie Steenbreek doet ook mee en deelt met een groep vrijwilligers honderd pakketjes uit met bloembollen aan bewoners in de nieuwe wijk Zuiderveld in de Waalsprong.

In deze nieuwe wijk moeten veel bewoners hun tuin nog aanpakken. Operatie Steenbreek pleit voor GROEN in plaats van tegels en om dát te stimuleren worden de bloembollen uitgedeeld. Een goed begin is tenslotte het halve werk. Bij de bloembollen zit ook informatie over nut en noodzaak én plezier van een groene tuin. Hiermee wil Operatie Steenbreek de nieuwe bewoners motiveren om vooral een groene tuin aan te leggen en zo min mogelijk tegels.

Stadsnatuur in aanbouw
Met de nog te bouwen woningen in Nijmegen-Noord houdt de gemeente ook rekening met de natuur. Zij legt gevarieerde groengebieden aan rondom de nieuwe woonwijken zodat (beschermde) diersoorten zich ook thuis voelen.  De omgeving kent een rijk landschap, waarin groen en water elkaar afwisselen. Waar dat mogelijk is, worden historische elementen als knotwilgen en boomgaarden behouden of teruggebracht.  De woningen die vanaf 2020 worden gebouwd krijgen ingebouwde nestruimtes voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Wanneer er veel groen is in de omgeving, zowel in de openbare ruimte als in tuinen, trekt dat insecten aan en dat is weer voedsel voor de vleermuizen en vogels. Zo wordt wonen in de Waalsprong een prettige plek voor mens én dier. Gemeente én bewoners kunnen hier samen voor zorgen.

Stadspanelonderzoek: Operatie Steenbreek is bekend
De campagne Operatie Steenbreek loopt sinds maart 2018 in Nijmegen. Uit recent onderzoek onder de leden van het stadspanel (uitgevoerd door de gemeente Nijmegen), blijkt  dat 73% van de ondervraagden bekend is met de campagne Operatie Steenbreek. 39% van de stadspanelleden heeft zijn tuin groener gemaakt en 10% geeft aan de tuin te hebben vergroend vanwege de campagne Operatie Steenbreek en/of het Green Capital jaar.  60% wil de tuin (nog verder) gaan vergroenen, dat was vorig jaar nog 28%. Het campagneteam is tevreden over deze resultaten maar geeft ook aan dat de klus nog niet geklaard is: er mogen nog veel meer stenen uít de stad om plaats te maken voor groen.