Hilversum ontsteent Thijsseplein

De gemeente Hilversum “We zijn trots op ons nieuwe plein”. Samen met omwonenden heeft de gemeente het plein weten te ontstenen. Voorheen was 39% ruimte voor groen, dat hebben ze weten te transformeren naar 87% voor groen!

Belangrijke uitgangspunten waren meer ruimte voor groen, water en speelmogelijkheden. Daarnaast moest het plein ook goed toegankelijk zijn en een plek voor ontmoeten. Het plein was zeer versteend. Het totale plein is 3100 m² groot; waarvan in de oude situatie 1210 m² ruimte voor groen was en het nieuwe plein maar liefst 2700 m². De grote bomen die op en rond het plein stonden, zijn natuurlijk zo veel mogelijk behouden. Het schetsontwerp is gemaakt op basis van de input van omwonenden (volwassenen en kinderen) zowel vanuit het bouwteam als ingediend via de website.

Ontwerp met 3 zones
Het schetsontwerp van het nieuwe plein bestaat uit 3 verschillende zones:
1. Natuurlijk Spelen zowel voor oudere kinderen als voor jongere kinderen
2. Sporten Voor Alle Leeftijden onder andere met een speelveld met kunstgras
3. Thijssetuin met veel ruimte voor biodiversiteit/beplanting.

Water en hergebruik materialen
De verschillende zones worden aan elkaar verbonden via een glooiende wandelroute over het plein, die zowel schuin over de lengte als in de breedte loopt. Voor het waterelement op het plein is een (grond)waterpomp en een wadi aangelegd. Dit is een natuurlijke greppel waar water bij hevige regenval in kan lopen en wat ook harstikke leuk is om in te spelen. Daarnaast is zorg besteed aan een fijne plek voor ontmoeten en voor toegankelijkheid. Met een meer dan verdubbeling van vierkante meters groen en diverse beplanting zorgt het voor een verhoging van biodiversiteit.

 

Reacties omwonenden
De leden van het bouwteam en de omwonenden reageerden heel enthousiast over het schetsontwerp. Zij zijn blij dat hun input is meegenomen en er is veel enthousiasme over de avontuurlijke speelmogelijkheden en het waterelement op het plein.

Realisatie
De inrichting van het nieuwe plein is inmiddels afgerond en de officiële opening heeft 17 mei 2023 plaats gevonden.