IBR Vergroen Methodiek

Stichting De Groene Stad en het Ruyteninstituut introduceren gezamenlijk de IBR Vergroen™ Methodiek. De methodiek maakt het mogelijk om op een efficiënte wijze een optimale groeninvulling te verkrijgen, binnen de kaders van te behalen integrale en duurzame doelstellingen, voor bijvoorbeeld een straat, plein, woonwijk of bedrijfstuin.

De methodiek wordt ingevuld door IBR Vergroen Experts. De eerste mensen zijn hiervoor inmiddels opgeleid. Op 28 en 29 april vindt een nieuwe basiscursus plaats. De IBR Vergroen Experts zijn groenprofessionals met jarenlange internationale ervaring in dienst van aannemers of kwekers. In veel gevallen zijn het ook volledig onafhankelijk opererende zelfstandigen, waaronder landschapsarchitecten met dezelfde ervaring. In alle gevallen worden de Experts door het Ruyteninstituut gecertificeerd en de onafhankelijke kwaliteit van hun rapporten en uitgevoerde werken worden op kwaliteit en onafhankelijkheid door ditzelfde instituut bewaakt en gecertificeerd.

4 Fasen
De methodiek is opgebouwd uit drie, of optioneel vier fasen. Allereerst vindt een observatie plaats van de huidige situatie. In de vervolgstap wordt een gedetailleerde visuele scan gemaakt van de huidige en gewenste situatie. Hierbij ligt de focus op 5×5 omgevingsopgaven. Optioneel neemt de Expert hier een analyse van bewoners- of gebruikerswensen in op. De derde fase vormt het Vergroenplan. Hierin staat de optimale beplanting uitgewerkt, optioneel met een 2D- of 3D-visualisatie. De vierde, optionele fase bestaat uit de realisatie en eventueel het beheer van het plan met een mogelijke certificatie op realisatie en/of beheer.

5×5 Integrale omgevingsopgaven
Kern van de Vergroen Methodiek vormen de 5×5 omgevingsopgaven. De hoofdopgaven bestaan uit klimaat, economie, welzijn, biodiversiteit en toekomstbestendigheid. Ieder punt is onderverdeeld in vijf sub-items, als droogteresistentie, beheerskosten, sociale interactie, streekeigenheid en circulariteit.

Hoe-vraag
De Methodiek komt geen dag te vroeg, zo legt Leon Smet namens De Groene Stad uit: “Iedereen ziet en hoort om zich heen dat we met zijn allen met de groene leefomgeving bezig zijn. Gemeenten, projectontwikkelaars, architecten en alle andere betrokkenen nemen het groen al vroeg mee in de planvorming bij nieuwbouw en renovaties. Als De Groene Stad worden we echter zeer frequent benaderd met de ‘hoe-vraag’. Een school wil graag een groen plein, maar weet niet waar te beginnen. En nadat de gemeente heeft besloten dat natuurinclusiviteit een vast onderdeel van alle projecten moet zijn, begint voor de direct betrokkenen de zoektocht naar de juiste route. Voor De Groene Stad ligt hier een heldere missie: partijen met kennis en ervaring aan elkaar binden. Dat doen we met ons partnernetwerk en met het organiseren van evenementen. Daarnaast willen we meer en meer tools bieden. Tools die gebruikers helpen om tot een optimale en communiceerbare groeninrichting te komen. En hier is de IBR Vergroen™ Methodiek een perfect voorbeeld van.”

IBR methode
Frits Ruyten van het Ruyteninstituut is geen nieuwe naam in de sector. De IBR methode komt van zijn hand. Deze methode maakt deel uit van de IBR Vergroen Methodiek. Uitganspunt van IBR is dat – kort gezegd – minder, maar grotere bomen, struiken en onderbeplanting worden toegepast. Dit levert bewezen lagere onderhoudskosten op, terwijl het eindbeeld met de daarbij behorende groenrevenuen praktisch direct beschikbaar zijn. Het aloude motto ‘de juiste boom op de juiste plaats’ blijft hierbij een stelregel. De IBR methodiek hecht verder waarde aan een gelaagd plantsysteem. Boomlaag, struiklaag en kruidlaag.

Voor meer informatie: bekijk de brochure of ga naar de website.