Het jaar van de Merel 2022

Iedereen kent de merel, één van meest algemene broedvogels van ons land. Iedere tuin met een gazon en een paar struiken of bomen is al eens door merels bezocht. Uit verschillende telprojecten blijkt dat de merel, vooral in het stedelijk gebied, al langer achteruitgaat. Daarom is 2022 door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen […]

NK Tegelwippen

HEEL HOLLAND WIPT: Van 21 maart t/m 31 oktober speelt heel Nederland het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen door groen in zijn eigen (gevel)tuin. Jij dus ook! In 2021 werden ruim 1,5 miljoen tegels gewipt in heel Nederland.

Het Vergeten Plantseizoen

Van 1 t/m 31 oktober willen wij het najaar weer als hét beste plantseizoen op de kaart zetten.  Tijdens deze najaarsactie wordt iedereen in Nederland een maand lang via diverse (online) activiteiten geënthousiasmeerd om weer in het najaar actief in de tuin aan de slag te gaan. Doe je mee? Zie ook www.vergetenplantseizoen.nl

Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette

Stichting Steenbreek, Natuur en Milieufederaties, NL2025 en NLGroeit nodigen u graag uit voor de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette. Deze vindt op 10 oktober op de High Tech Campus in Eindhoven plaats.

Nederland kan en moet groener volgens de inwoners van Nederland. Meer dan 170.000 inwoners deden mee aan de enquête ‘Namens Nederland’. Uit de uitkomst blijkt: Nederlanders zijn eensgezind dat we verbeteringen willen op:
• Duurzame groei,
• Onderwijs,
• Zorg en klimaat & leefomgeving.
Voor dit laatste punt streven we naar een gezonde generatie door gedragsverandering: meer beweging (a), gezonde voeding (b) en een duurzame en gezonde leefomgeving (c). Om de gewenste impact te maken op een duurzame en gezonde leefomgeving, moet Nederland onder andere aan de slag met de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen.

Studiereis naar Knokke-Heist | Thema: Pesticidevrij

Een gemeente die op het gebied van pesticidevrij beheer al veel ervaring heeft opgedaan, is Knokke-Heist uit Vlaanderen. Deze gemeente gebruikt al jaren geen pesticiden in de openbare ruimte en heeft vanaf januari 2021 ook een verbod op het gebruik in tuinen ingesteld. Programma volgt.

Symposium Vogelbescherming NL: Samen bouwen aan een groene toekomst

De afgelopen jaren hebben de vijf grote Brabantse gemeenten samen met Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging opgeroepen om te investeren in een gezonde leefomgeving en in te zetten op natuurinclusief bouwen en -inrichten. Tijdens deze bijeenkomst (ook te volgen via livestream) blikken we terug op wat er de afgelopen jaren allemaal aan 'groene kwaliteit' is […]

Nationale Klimaatweek 31 okt – 6 nov

Veel Nederlanders zijn al goed bezig en besparen energie. Dit is het moment om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer te besparen. Veel overheden, bedrijven en huishoudens helpen al mee en leven steeds duurzamer. Dat is goed voor ons allemaal, een groener Nederland én onze portemonnee. Maar er moet nog veel […]

Roadshow Biodiversiteit in Assen

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, Stichting Steenbreek en IPC Groene Ruimte organiseren dit jaar in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Roadshow Biodiversiteit onder de titel ‘Aan de slag met biodiversiteit’. Het doel is om beleidsambtenaren, bestuurders en politici praktische handvatten aan te bieden om de biodiversiteit in de eigen fysieke […]

Wereld Bodemdag

Om aandacht te vragen voor dit toenemende probleem dat bodemslijtage is, is Wereld Bodem Dag in het leven geroepen. In 2002 werd voor het eerst het belang van een wereldwijde Bodemdag geopperd, geïnitieerd door the International Union of Soil Sciences (IUSS). Op 5 december 2014 vond de eerste officiële editie plaats, ingesteld door de Verenigde Naties. […]

Roadshow Biodiversiteit in Hof van Twente

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, Stichting Steenbreek en IPC Groene Ruimte organiseren dit jaar in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Roadshow Biodiversiteit onder de titel ‘Aan de slag met biodiversiteit’. Het doel is om beleidsambtenaren, bestuurders en politici praktische handvatten aan te bieden om de biodiversiteit in de eigen fysieke […]