Conferentie Groen werkt beter

Wist je dat natuur jouw bedrijf en bedrijventerrein veel kan opleveren? Kom naar de conferentie Groen Werkt Beter en leer wat natuur kan betekenen voor de vitaliteit van medewerkers, aantrekkelijk […]

Week van de Groene Tuin

Tijdens de Week van de Groene Tuin willen we tuinbezitters stimuleren hun eigen tuin én eigen straat (verder) te vergroenen en te verduurzamen. Meer groen in de tuin en straat […]

Workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’ in Zeewolde

Zeewolde Dasselaarweg 29, Zeewolde

Dit is een praktische workshop waarbij deelnemers in een aantal stappen een schets maken voor (aanpassingen in) hun tuin. We geven handige tips waarmee je direct aan de slag kunt […]

Nationale Zaaidag

De Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden roepen elk jaar particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat.  

Nationale Bijentelling

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 […]

Campagne Maai Mei Niet

Als we zo doorgaan, blijven er binnen korte tijd geen insecten meer over in Nederland. Daarom introduceren de Bijenstichting, Flora van Nederland en Stichting Steenbreek een campagne in mei, om […]

Nationale Vogelweek

Vogels kijken: het biedt spanning én ontspanning.Lekker buiten zijn en genieten van uw omgeving en de schoonheid van vogels. Maar ook: onverwachte natuurmomenten en de vraag of het lukt om […]

Gardenista

Van 25 t/m 28 mei 2022 organiseert Groei & Bloei de tuinbeurs Gardenista: een tuinfestival met showtuinen, moestuinieren, bloemschikken, kwekers, hoveniers, onderwijs, kunst en water voor amateurs en professionals, met […]

Steenbreek Inspiratiedag

De inspiratiedag is onder andere bedoeld voor aangesloten gemeenten en partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen rondom het thema ‘Samen zorgen voor een […]

Internationale Dag van de Biodiversiteit

De Verenigde Naties ondertekenden in 1992 het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. De ondertekenaars, ook Nederland, verplichtten zich de biodiversiteit in hun eigen land te beschermen en ook maatregelen te nemen […]